Quảng Nam sẽ có thêm một nhà máy thủy điện

Nhàđầutư
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất, để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (đợt 2).
PHƯỚC NGUYÊN
25, Tháng 11, 2020 | 06:22

Nhàđầutư
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất, để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (đợt 2).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê 31.524,2 m2 đất đợt 2, gồm: 10.609,8 m2 tại xã Trà Don và 20.914,4 m2 tại xã Trà Nam đã được UBND huyện Nam Trà My thu hồi tại các Quyết định từ số 1227/QĐ-UBND đến số 1229/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 và các Quyết định từ số 1921/QĐ-UBND đến số 1923/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 để đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2.

Trong đó, diện tích hạng mục xây dựng nhà máy là 2.770,4 m2; diện tích hạng mục xây dựng đập và lòng hồ là 20.914,4 m2; diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp 7.839,4 m2. Địa điểm tại xã Trà Don và xã Trà Nam, huyện Nam Trà My.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ tổng thể công trình Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam, huyện Nam Trà My do Công ty Cổ phần An Bình Dương xác lập vào tháng 01/2019 và được Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam xác nhận ngày 12/4/2019.

thuy-dien-song-tranh-1603987088733616820942

Quảng Nam sẽ có thêm một nhà máy thủy điện. Ảnh Dân việt

Theo đó, bản đồ tổng thể công trình Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 gồm: 2 Mảnh trích đo địa chính số 01-2019 đến số 02-2019 công trình Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 do Công ty Cổ phần An Bình Dương lập tháng 01/2019 và tháng 06/2019, được UBND xã Trà Nam, xác nhận ngày 23/3/2019, UBND xã Trà Don xác nhận ngày 02/7/2019 và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam duyệt ngày 30/7/2019.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long phải trả tiền thuê đất hàng năm, với thời hạn đến ngày 28/8/2059. Đồng thời, công ty này phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền là 21.637.980 đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước cho thuê, đăng ký quyền sử dụng đất vào Sổ Địa chính Nhà nước tại Chi cục Quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, Công ty này xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 theo đúng trình tự thủ tục về xin phép xây dựng cơ bản và theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra, Công ty Cửu Long lập thủ tục về sử dụng nguồn nước trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định và chấp hành các quy định về đảm bảo bảo vệ môi trường theo nội dung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3021/QĐ- BTNMT ngày 26/11/2019. 

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.136,12 -29,93 / -2,57%
Lúc 26/01/2021 15:59:25
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 782.270.801
GTGD: 16,27 triệu
Sàn
HNX-Index
227,79 -4,05 / -1,75%
Lúc 26/01/2021 15:59:25
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 189.607.004
GTGD: 2,68 triệu
Sàn
UPCOM-Index
76,42 -1,00 / -1,29%
Lúc 26/01/2021 15:59:25
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 72.072.811
GTGD: 1,14 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ