PV Power chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường bầu thành viên HĐQT

Nhàđầutư
Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là 23/11/2018.
BẢO LINH
15, Tháng 10, 2018 | 13:11

Nhàđầutư
Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là 23/11/2018.

nhadautu - POW

 

Tổng Công ty CP Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã POW) thông báo 1/11 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường.

Thời gian dự kiến tổ chức là 23/11/2018.

ĐHĐCĐ bất thường sẽ họp thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, đồng thời sửa đổi một số điểm trong điều lệ tổ chức và hoạt động. Tổng công ty sẽ công bố tài liệu họp vào ngày 8/11.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu toàn tổng công ty ghi nhận 24.972 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế thu về 1.624 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch 9 tháng.

Quý IV, POW đề ra mục tiêu hoàn thành sản lượng điện vượt mức 5.614,53 triệu kWh. Đồng thời, công ty cũng tổ chức thực hiện công tác trùng tu Nhà máy điện Vũng Áng 1, tiểu tu nhà máy điện Cà Mau 1, sửa chữa các bất thường turbine hơi của ST18 và bảo dưỡng sửa chữa hệ thống DCS của nhà máy Nhơn Trạch 1 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Triển khai chuẩn bị các điều kiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện trong năm 2019.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
966,18 -1,99 / -0,21%
Lúc 15/12/2019 15:59:04
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 219.156.032
GTGD: 4,24 triệu
Sàn
HNX-Index
103,00 +0,29 / +0,28%
Lúc 15/12/2019 15:59:04
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 36.455.965
GTGD: 350.409,00
Sàn
UPCOM-Index
55,73 +0,21 / +0,38%
Lúc 15/12/2019 15:59:04
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 13.481.029
GTGD: 202.724,00

Nguồn: VPBS