NHNN công bố 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.
L.T
15, Tháng 12, 2019 | 13:49

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo đó, NHNN công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 và Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

bank

NHNN công bố 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

Cụ thể, NHNN công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, bao gồm (i) Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã; (ii) Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã.

NHNN công bố 4 thủ tục hành chính được sửa, đổi bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, bao gồm: (i) Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô; (ii) Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân; (iii) Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân; (iv) Thủ tục đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân.

NHNN công bố 1 thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, cụ thể: Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ được thay thế bằng 02 thủ tục hành chính sau: (i) Thủ tục đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô; (ii) Thủ tục đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô.

NHNN công bố 3 thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, cụ thể: (i) Thủ tục gia hạn thời gian khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ được thay thế bằng Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô; Các thủ tục: (ii) Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ khác địa bàn tỉnh, thành phố và (iii) Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố được thay đổi bằng Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô.

NHNN công bố 3 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, bao gồm: (i) Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố; (ii) Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; (iii) Thủ tục thay đổi địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do chia, tách địa giới hành chính kể từ ngày 01/6/2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và bãi bỏ nội dung về công bố thủ tục hành chính có mã: 1.00.1660, 1.001644, 1.001579, 1.001559, được công bố tại Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 07/5/2018; 2.000055, 1.000149 được công bố tại Quyết định số 2621/QĐ-NHNN ngày 12/12/2017.

Theo Thời báo ngân hàng

Bình luận
Sàn
VN-Index
911,77 +3,50 / +0,39%
Lúc 28/09/2020 11:29:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 236.582.076
GTGD: 3,93 triệu
Sàn
HNX-Index
133,09 +1,57 / +1,19%
Lúc 28/09/2020 11:29:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 33.554.823
GTGD: 477.142,00
Sàn
UPCOM-Index
61,48 +0,19 / +0,31%
Lúc 28/09/2020 11:29:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 15.738.473
GTGD: 206.021,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ