Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank nằm trong kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020

Nhàđầutư
Theo kế hoạch kiểm toán năm 2020 vừa được Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành, 3 ngân hàng nằm trong kế hoạch kiểm toán năm tới gồm Agribank, Vietcombank và ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
ĐÌNH VŨ
14, Tháng 12, 2019 | 12:50

Nhàđầutư
Theo kế hoạch kiểm toán năm 2020 vừa được Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành, 3 ngân hàng nằm trong kế hoạch kiểm toán năm tới gồm Agribank, Vietcombank và ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành quyết định số 1866/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2020” của Kiểm toán nhà nước (KTNN) với 15 cuộc kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng, gồm: Ngân hàng nhà nước, 12 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và 3 ngân hàng thương mại.

nhcsxh

Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank nằm trong kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020

Riêng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng có quy mô lớn để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng theo Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” được phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ- TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Theo đó, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
978,96 +4,65 / +0,48%
Lúc 19/01/2020 15:59:46
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
21/01/2019
903,09
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 164.136.095
GTGD: 3,30 triệu
Sàn
HNX-Index
103,90 -0,42 / -0,40%
Lúc 19/01/2020 15:59:46
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 23.671.939
GTGD: 264.572,00
Sàn
UPCOM-Index
55,41 -0,05 / -0,09%
Lúc 19/01/2020 15:59:46
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
21/01/2019
52,95
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 300
KLGD: 11.026.630
GTGD: 177.932,00

Nguồn: VPBS