Nhiều tồn tại trong việc quản lý đất đai tại Tổng Công ty Sông Đà

Nhàđầutư
Theo KTNN, còn một số tồn tại trong việc quản lý đất đai tại Tổng Công ty Sông Đà như, kê khai thiếu tiền thuê đất, đất thuê 11 năm vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý… KTNN cũng kiến nghị Tổng Công ty Sông Đà xác định lại nhu cầu sử dụng đất tại TP Uông Bí, tỷnh Quảng Ninh.
NAM NAM
21, Tháng 02, 2019 | 08:22

Nhàđầutư
Theo KTNN, còn một số tồn tại trong việc quản lý đất đai tại Tổng Công ty Sông Đà như, kê khai thiếu tiền thuê đất, đất thuê 11 năm vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý… KTNN cũng kiến nghị Tổng Công ty Sông Đà xác định lại nhu cầu sử dụng đất tại TP Uông Bí, tỷnh Quảng Ninh.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng Công ty Sông Đà. Theo KTNN, Tổng Công ty Sông Đà đang quản lý, sử dụng 46 khu đất với tổng diện tích hơn 64,3 triệu m2, trong đó có 44 khu đất được giao để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc. Ngoài ra còn có 2 khu đất được giao để thực hiện dự án khu dân cư. KTNN đã chỉ ra nhiều tồn tại trong việc quản lý đất đai, thu hồi nợ của Tổng Công ty Sông Đà.

song-da

Nợ phải thu năm 2017 của Tổng Công ty Sông Đà hơn 10.000 tỷ đồng

Cụ thể, Tổng công ty chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý để thuê khu đất diện tích 2.193m2 tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỷnh Quảng Ninh. Hồ sơ pháp lý của khu đất này còn thiếu quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, quyết định phê duyệt giá… nên từ năm 2006 đến nay công ty tạm nộp tiền thuê đất theo mức giá thuê tạm tích 10.500 đồng/m2.

KTNN kiến nghị Tổng Công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 2, xác định nhu cầu sử dụng lô đất trên và hoàn thiện hồ sơ thuê đất, trình các cấp có thẩm quyền làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Ngoài ra, Sông Đà cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với các khu đất diện tích 2.163m2 tại khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Khu đất này được UBND tỷnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long thực hiện dự án Khu nhà ở Văn Khê; Công ty cổ phần Sông Đà 6 là đơn vị đầu tư thứ cấp và ký hợp đồng mua bán với CTCP Sông Đà Thăng Long để đầy tư xây dựng tại khu đất này. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Sông Đà 6, do thiếu văn bản chấp thuận của UBND tỷnh Hà Tây (nay đã sát nhập về TP. Hà Nội) nên Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chưa chấp nhận hồ sơ.

Tổng công ty cũng chưa được gia hạn thuê đất đối với khu đất diện tích 68.087,3m2 để xây dựng tuyến đường vận hành VH1 - Công trình Nhà máy thuỷ điện Nậm He. Khu đất có địa chỉ tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỷnh Điện Biên đã hết hạn thuê từ tháng 12/2012, Công ty đang quản lý làm Văn phòng công ty.

Một trong những tồn tại được nhắc đến nữa là, Tổng công ty chưa được điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 135.879,8m2 đất của khu đất xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nậm He. Với khu đất này, Chủ tịch UBND tỷnh Điện Biên đã có quyết định ngày 18/12/2012 về việc thu hồi và giao đất cho BQL các dự án giao thông trọng điểm tỷnh để đầu tư xây dựng công trình khác.

Đáng lưu ý, theo kết luận của KTNN, Tổng Công ty Sông Đà kê khai thiếu tiền thuê đất 41 triệu đồng và chưa phối  hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao diện tích 3.448,9m2 đất tại phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình và ký lại hợp đồng thuê đất theo quy định.

Khu đất diện tích 770,7m2 tại phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình mới có thông báo của cơ quan thuế Hoà Bình về tiền thuê đất bổ sung nhưng chưa có hợp đồng điều chỉnh diện tích đất thuê thay đổi và chưa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao 3.448,8m2 đất không còn nhu cầu sử dụng.

KTNN cũng yêu cầu Tổng công ty Sông Đà chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên.

Ngoài vấn đề đất đai, thì việc quản lý tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà cũng còn một số tồn tại.

Theo báo cáo KTNN, tính đến 31/12/2017, Tổng công ty Sông Đà và các công ty có liên quan có dư nợ phải thu 10.786 tỷ đồng, trong đó số quá hạn 1.907 tỷ đồng.

Trong nợ quá hạn 1.907 tỷ đồng thì phải thu khó đòi 305 tỷ đồng, số nợ phải thu chưa được đối chiếu xác nhận 621 tỷ đồng. KTNN cho biết, một số đơn vị có tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu thập, phân lại nợ phải thu khách hàng theo ngắn hạn và dài hạn chưa chính xác. Một số khoản nợ có số dư lớn, trên ba năm chưa thu hồi được.

Công ty chưa kịp thu hồi các khoản cho vay vốn lưu động theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn, với giá trị tính đến hết năm 2017 là 1.932 tỷ đồng. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 3.225 tỷ đồng chưa phù hợp với quy định.

Về việc quản lý hàng tồn kho, nhiều dự án nhà máy thủy điện đã hoàn thành và đi vào vận hành thương mại nhưng chưa được thanh quyết toán dẫn đến tồn đọng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang kéo dài. (Hàng tồn kho tính đến hết năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà là 3.072 tỷ đồng).

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
863,28 +1,89 / +0,22%
Lúc 29/05/2020 11:15:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 171.904.913
GTGD: 2,38 triệu
Sàn
HNX-Index
109,34 -0,30 / -0,27%
Lúc 29/05/2020 11:15:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 29.673.595
GTGD: 297.276,00
Sàn
UPCOM-Index
54,95 -0,06 / -0,11%
Lúc 29/05/2020 11:15:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 15.912.015
GTGD: 170.787,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ