Hai ‘ông lớn’ taxi truyền thống làm ăn ra sao giữa 'vòng xoáy' cạnh tranh với taxi công nghệ?

Nhàđầutư
Trước việc Grab đang ngày càng phát triển, ông lớn Vinasun đã kịp thời cải tổ, tái cấu trúc doanh nghiệp, qua đó đã có lãi tăng trưởng trong quý 2/2019. Còn với Mai Linh, Tập đoàn chọn cách hợp nhất với 2 công ty con là Mai Linh miền Bắc và miền Trung.
CHU KÝ
15, Tháng 08, 2019 | 17:13

Nhàđầutư
Trước việc Grab đang ngày càng phát triển, ông lớn Vinasun đã kịp thời cải tổ, tái cấu trúc doanh nghiệp, qua đó đã có lãi tăng trưởng trong quý 2/2019. Còn với Mai Linh, Tập đoàn chọn cách hợp nhất với 2 công ty con là Mai Linh miền Bắc và miền Trung.

CTCP Ánh Dương Việt Nam – Vinasun

CTCP Ánh Dương Việt Nam – Vinasun (mã: VNS) vừa qua đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất  quý 2/2019 (chưa soát xét). Theo đó, doanh thu thuần đạt 524 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế tăng 123%, lên gần 29 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh tăng mạnh lên 18 tỷ đồng, trong khi quý 2/2018 ghi nhận đang lỗ 5,6 tỷ đồng, bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 24%, chi phí bán hàng giảm 9%...đã giúp cho Vinasun lãi trước thuế tăng 125%, lên 36 tỷ đồng trong quý 2/2019.

Lũy kế từ đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế tăng 154%, lên 61 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Vinasun tính đến ngày 30/6/2019 là 2.504 tỷ đồng, giảm 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn 2.163 tỷ đồng (tài sản cố định 2.094 tỷ đồng). tài sản ngắn hạn là 341 tỷ đồng.

02

Trước việc Grab đang ngày càng phát triển, ông lớn Vinasun đã kịp thời cải tổ, tái cấu trúc doanh nghiệp, qua đó đã có lãi tăng trưởng trong quý 2/2019. Còn với Mai Linh, Tập đoàn chọn cách hợp nhất với 2 công ty con là Mai Linh miền Bắc và miền Trung.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là 784 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn là 407 tỷ đồng (gồm vay các ngân hàng như: ngân hàng HSBC tổng 137 tỷ đồng; ngân hàng Shinhan Việt Nam gần 37 tỷ đồng; ngân hàng ANZ 28 tỷ đồng…), nợ ngắn hạn là 377 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 1.729 tỷ đồng, vố cổ phần 678 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 87 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 672 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm nay lần lượt là 2.140 tỷ đồng và gần 100 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 3% và gần 12% so với năm 2018. Như vậy, hiện tại Vinasun đã đạt 49,4% kế hoạch doanh thu đặt ra.

“Nếu không nhờ những hoạt động cải tổ, tái cấu trúc kịp thời thì công ty đã phải phá sản vào tháng 6 năm ngoái”, ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch HĐQT Vinasun cho biết.

Bốn quý gần nhất, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vinasun đều đã dương trở lại với tổng lợi nhuận trước thuế dao động trong khoảng 40 tỷ đồng/quý.

CTCP Tập đoàn Mai Linh

Với CTCP Tập đoàn Mai Linh – Mai Linh Group, họ chọn cách phát hành cổ phiếu hoán đổi. Theo đó, Mai Linh Group đã phát hành gần 172,9 triệu cổ phần để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Mai Linh, CTCP Mai Linh Miền Bắc (mã: MLN) và CTCP Mai Linh Miền Trung (mã: MNC).

Trước đó, cả MLN và MNC đều thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/6 để hủy đăng ký giao dịch nhằm sáp nhập với Mai Linh Group.

Sau khi hợp nhất, cả 3 công ty này sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền sở hữu và nghĩa vụ hợp pháp sang cho công ty hợp nhất và chấm dứt sự tồn tại của các công ty trên. Theo đó, CTCP sau hợp nhất sẽ lấy tên là CTCP Tập đoàn Mai Linh.

Công ty hợp nhất sẽ phát hành cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần đang lưu hành của các công ty bị hợp nhất. Mỗi cổ phần Mai Linh miền Bắc được hoán đổi với 1,2240 cổ phần công ty hợp nhất và mỗi cổ phần Mai Linh miền Trung được hoán đổi với 2,5444 cổ phần công ty hợp nhất.

Hiện tại, do chưa niêm yết nên Mai Linh không công bố kết quả BCTC. Trong BCTC gần nhất vào quý I/2018, kết quả kinh doanh củ MLN và MLC công bố đều không mấy khả quan.

Đối với MLN, kết quả kinh doanh hợp  nhất quý 1/2018 ghi nhận, doanh thu thuần đạt 220 tỷ đồng, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 23%, xuống còn 5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 giảm một phần do chi phí bán hàng tăng 43%, chi phí khác cũng tăng 157%, bên cạnh đó, lợi nhuận khác giảm 43% dẫn đến lãi trước thuế quý này đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 18%.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/3/2018 của MLN là 2.049 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn là 1.233 tỷ đồng  (chủ yếu là tài sản cố định 870 tỷ đồng), tài sản ngắn hạn là 816 tỷ đồng (các khoản phải thu ngắn hạn 778 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là 1.479 tỷ đồng, phần lớn là nợ dài hạn 883 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 596 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ 570 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu 486 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 37 tỷ đồng.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 1/2018 của MNC ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế lỗ đến 328 triệu đồng (cùng kỳ trước lãi 3 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp quý này cho thấy giảm tới 20%, xuống còn 24 tỷ đồng, bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 20%, thu nhập khác giảm 62%, đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ghi nhận lỗ hơn 1,3 tỷ đồng, dẫn đến lãi trước thuế lỗ 318 tỷ đồng trong quý này.

Tổng tài sản của MNC tính đến ngày 31/3/2018 là 932 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là tài sản dài hạn 717 tỷ đồng (tài sản cố định 645 tỷ đồng), tài sản ngắn hạn là 214 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, Nợ phải trả là 825 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn 480 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 344 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 107 tỷ đồng, vốn đầu tư chủ sở hữu 93 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 289 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, ngày 24/4/2019, Mai Linh Group đã công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019. Theo đó, nội dung Nghị quyết gồm: thông qua quy chế quản trị Công ty; thông qua việc ghi nhận tài sản, nợ phải trả trên BCTC.

Nội dung đáng chú ý là thông qua việc xác định lại vốn góp của chủ sở hữu trên BCTC Mai Linh Group đúng bằng vốn góp của chủ sở hữu tương ứng mà các cổ đông đã thực sự góp vào các Công ty tham gia hợp nhất.

Cụ thể, cổ đông đã góp vào giá trị vốn góp của chủ sở hữu là 100 triệu đồng, tương ứng sở hữu 10.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty tham gia hợp nhất và cũng là của Công ty hợp nhất. Theo đó, vốn góp của chủ sở hữu mà Mai Linh Group ghi nhận trên BCTC là gần 1.247 tỷ đồng, tương ứng gần 125 triệu cổ phần.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng thông qua việc đăng ký lại vốn điều lệ của Mai Linh Group (Công ty hợp nhất)  là gần 1.247 tỷ đồng.

Bình luận
Sàn
VN-Index
905,21 +1,23 / +0,14%
Lúc 30/09/2020 15:59:49
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 340.685.594
GTGD: 6,36 triệu
Sàn
HNX-Index
132,57 +0,83 / +0,63%
Lúc 30/09/2020 15:59:49
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 47.805.531
GTGD: 681.441,00
Sàn
UPCOM-Index
61,73 +0,21 / +0,34%
Lúc 30/09/2020 15:59:49
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 33.412.485
GTGD: 502.962,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ