Giảm biên chế để tăng tiền lương

Nói về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, có 2 mấu chốt để cải cách tiền lương là tinh giản biên chế bộ máy công lập và bố trí nguồn lực - tiền.
ĐÌNH VŨ
22, Tháng 11, 2019 | 16:57

Nói về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, có 2 mấu chốt để cải cách tiền lương là tinh giản biên chế bộ máy công lập và bố trí nguồn lực - tiền.

Sáng 22/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội đã tổ chức họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW của Trung ương.

pho-thu-tuong

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng, cuộc họp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai trên thực tiễn và xây dựng cơ sở pháp luật liên quan trong giai đoạn hiện nay và cả năm 2020, trước khi triển khai chính sách lương mới từ đầu năm 2021.

Để cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh 2 giải pháp đột phá. Thứ nhất, sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh giản biên chế, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Thứ hai là bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.

“Đây là 2 giải pháp mấu chốt trong các giải pháp về cải cách tiền lương cho cả 2 khu vực công - tư”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Theo đó, việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, trên cơ sở sự tinh gọn của cơ quan hành chính và phát huy sự năng động, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, Trung ương cũng quyết dành 40% phần vượt thu ngân sách trung ương và 70% vượt thu ngân sách địa phương từ 2018 - 2020 để dành cho cải cách tiền lương mới từ năm 2021.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe và tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới xây dựng thang, bảng lương mới và việc bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho cải cách tiền lương.

Bình luận
Sàn
VN-Index
899,51 +5,47 / +0,61%
Lúc 18/09/2020 13:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 260.822.666
GTGD: 4,49 triệu
Sàn
HNX-Index
128,69 +0,22 / +0,17%
Lúc 18/09/2020 13:59:27
Cao nhất
17/09/2020
127,54
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 35.004.751
GTGD: 383.728,00
Sàn
UPCOM-Index
60,31 +0,44 / +0,73%
Lúc 18/09/2020 13:59:27
Cao nhất
17/09/2020
59,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 44.098.463
GTGD: 409.981,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ