Đề nghị phê bình 11 địa phương chậm thanh toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nhàđầutư
Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ cần tổ chức thực hiện, phê bình nghiêm túc 11 địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.
THANH HƯƠNG
22, Tháng 10, 2019 | 11:18

Nhàđầutư
Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ cần tổ chức thực hiện, phê bình nghiêm túc 11 địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Ngày 21/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Trình bày tờ trình này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư quỹ khám chữa bệnh tổng số là 5.838 tỷ đồng; phần 20% để lại cho địa phương sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo hiểm y tế là 1.167 tỷ đồng.

Căn cứ số kinh phí được sử dụng tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, hỗ trợ quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là 109,043 tỷ đồng; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương là 294,555 tỷ đồng.

ttxvn_2110_dinh_tien_dung

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khoản tiền còn lại 763,497 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Tuy nhiên, sau khi triển khai, chỉ có 230 tỷ đồng trong tổng số 763,497 tỷ đồng này đã được thanh toán đối với các trường hợp có đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán, thời hạn thanh toán theo quy định. Số còn lại là 518,389 tỷ đồng của 11 tỉnh, thành phố tạm thời chưa được thanh toán.

Trong đó trường hợp đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trong thời hạn 12 tháng, nhưng thanh toán sau thời hạn 12 tháng có 08 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, Bình Dương, Cao Bằng, Đồng Nai, Lai Châu, Lạng Sơn, Long An, Quảng Ngãi); Trường hợp đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 12 tháng, nhưng phê duyệt kết quả đấu thầu, tạm ứng, lắp đặt, bàn giao tài sản hoàn thành sau thời hạn 12 tháng có 02 tỉnh (Bình Phước, Tuyên Quang); Trường hợp đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 12 tháng, nhưng phê duyệt kết quả đấu thầu sau thời hạn 12 tháng là TP.Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố này được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020, tổng số tiền là 518,389 tỷ đồng.

Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ khoản kinh phí kết dư 20% từ Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh từ năm 2015 được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình thông qua ngày 29/12/2016.

Theo quy định thì khoản kinh phí kết dư này được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trong thông báo của BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 34 Luật BHYT năm 2014 cũng quy định "Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế". Nhưng đến nay Chính phủ mới báo cáo vấn đề này là quá chậm so với quy định. Đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan và địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về ý thức chấp hành pháp luật.

Về số tiền 518,389 tỷ đồng chưa thanh toán, Ủy ban TCNS cho rằng, về nguyên tắc thì sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết sẽ phải chuyển về quỹ dự phòng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương chưa bắt nhịp với quy định mới, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán đúng thời hạn.

Theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các địa phương này đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho khám, chữa bệnh.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các lý do xin cho phép kéo dài thời gian thanh toán số kết dư của Quỹ khám chữa bệnh cho 11 địa phương theo đề nghị của Chính phủ, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng một số địa phương trên là các tỉnh khó khăn và một số thành phố lớn có nhu cầu cao về trang, thiết bị y tế, vì vậy, đồng ý với đề nghị của Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thanh toán đối với số tiền 518,389 tỷ đồng đến hết 30/6/2020. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Trong quá trình quản lý, nếu tiếp tục phát sinh khoản kinh phí còn dư không sử dụng, đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định là thu hồi, nộp về quỹ dự phòng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để điều tiết chung. Vấn đề này cần trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
886,22 +2,32 / +0,26%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 499.608.204
GTGD: 6,37 triệu
Sàn
HNX-Index
118,04 +0,62 / +0,53%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 64.917.594
GTGD: 690.812,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,10 / +0,18%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 51.018.715
GTGD: 530.912,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ