Công ty Tân An Huy nợ thuế gần 155 tỷ đồng, vướng nhiều sai phạm tại dự án ở huyện Nhà Bè

Nhàđầutư
Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, Công ty Tân An Huy chậm trễ trong việc thực hiện dự án, nợ thuế hơn 155 tỷ đồng và nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng dự án Khu nhà ở Tân An Huy tại huyện Nhà Bè.
NGUYÊN VŨ
27, Tháng 12, 2020 | 08:11

Nhàđầutư
Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, Công ty Tân An Huy chậm trễ trong việc thực hiện dự án, nợ thuế hơn 155 tỷ đồng và nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng dự án Khu nhà ở Tân An Huy tại huyện Nhà Bè.

khu-nha-o-Tan-An-Huy

Dự án Khu nhà ở Tân An Huy của Công ty Tân An Huy vướng nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất. (Ảnh: Batdongsan.com)

Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở Tân An Huy tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Theo đó, dự án do Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy làm chủ đầu tư có nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện dự án.

Về quản lý, sử dụng đất, đầu tư và xây dựng theo quy hoạch

Cụ thể, Công ty Tân An Huy, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tân An Huy tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè chậm trễ trong việc thực hiện dự án.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc đã mất từ tháng 2/2017 nhưng đến thời điềm thanh tra, hơn 6 tháng, chủ sở hữu, Hội đồng quản trị công ty chưa cử người đại diện theo pháp luật là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 5 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Trong quá trình thanh tra, công ty chưa chứng minh được khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế và tiếp tục thực hiện dự án.

Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc, Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị Công ty Tân An Huy từng thời kỳ có liên quan.

Đối với, việc xây dựng 14 căn nhà tại khu thấp tầng của công ty là không đúng quy hoạch được duyệt từ thời điểm năm 2011 nhưng đến tháng 7/2017, Thanh tra Sở Xây dựng mới phát hiện và bắt đầu xử lý các vi phạm nêu trên là thể hiện sự buông lỏng trong quản lý, thiếu kiểm tra trong hoạt động xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc Công ty Tân An Huy, Chánh Thanh tra xây dựng huyện Nhà Bè và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng theo từng thời kỳ có liên quan.

Đối với khu đất cao tầng, Công ty TNHH Nam Sài Gòn Residences đã ký các thỏa thuận đặt cọc từ thời điểm tháng 10/2016 với cam kết là chủ đầu tư hợp pháp của dự án (Khoản 6.1 Điều 6 của Thỏa thuận đặt cọc) trước khi được UBND thành phố chấp thuận chủ trưomg đầu tư và công nhận làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè tại văn bản số 2133/ƯBND-ĐT ngày 14/42017, là hành vi bị cấm theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Kinh doanh Bất động sản: “Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản.”

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện thi công ép cọc đại trà trước khi được cấp giấy phép xây dựng là hành vi xây dựng không phép quy định tại Khoản 1, Điều 89 của Luật Xây dựng. Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Sài Gòn.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nam Sài Gòn kê khai thuế thay thế Công ty Phú Mỹ Hưng về khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn giữa Công ty Indochina, VPF và Công ty Phú Mỹ Hưng là thực hiện chưa đúng quy định về đối tượng kê khai tại Điểm b, Khoản 7, Điều 16 của thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, chưa phù hợp về giá trị chuyển nhượng phần vốn góp theo hợp đồng. Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng.

Thanh tra Sở Xây dựng và phòng cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng có kiểm tra nhưng không phát hiện công trình thi công trước khi Sở Xây dựng cấp phép xây dựng; UBND xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũng không kiểm tra, xử lý việc xây dụng không phép của Công ty Nam Sài Gòn, là không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Trưởng phòng cấp phép xây dụng thuộc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND xã Phước Kien, huyện Nhà Bè theo thời kỳ có liên quan.

Đối với khu đất y tế, chủ đầu tư khu đất có diện tích 7.667,4m2 thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 5 (theo tài liệu năm 2003) được UBND thành phố giao đất tại quyết định số 6520/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 để triển khai thực hiện xây dựng công trình y tế trong dự án Khu nhà ở Tân An Huy nhưng đã hơn 12 năm tính từ thời điểm giao đất (năm 2005); 7 năm kể từ ngày Công ty Nhân Phúc Đức nhận chuyển nhượng khu đất từ Công ty Tân An Huy (năm 2010); 4 năm kể từ ngày Công ty TNHH Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Sài Gòn được cấp giấy phép xây dựng (năm 2013), chủ đầu tư không triển khai thi công xây dựng gây lãng phí nguồn lực về đất đai của nhà nước, vi phạm pháp luật đất đai tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai 2013 quy định:

“Đất được Nhà nước giao, cho thuê đế thực hiện dự án đâu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiên sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa dự án vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.”

Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc Công ty Tân An Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhân Phúc Đức, Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Sài Gòn theo từng thời kỳ có liên quan.

Việc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 20/GPXD ngày 31/1/2013 có một số chỉ tiêu như tăng mật độ xây dựng, tăng tầng, tăng chiều cao và diện tích sàn khi chủ đầu tư dự án Bệnh viện Sản nhi quốc tế Sài Gòn chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt tại quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND huyện Nhà Bè theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2506/UBND-VX ngày 31/5/2010, là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 65 của Luật Xây dựng năm 2003 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị: “Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt”.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng phòng cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng theo từng thời kỳ có liên quan.

Về thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước

Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bản đồ hiện trạng vị trí số 22835/GĐ-TNMT ngàỵ 7/11/2006 do Chi nhánh Trung tâm dịch vụ kỹ thuật trắc địa bản đồ đo vẽ và đãcấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 khu: đất cao tầng, đất y tế và đất giáo dục tại dự án nhưng đến nay Cục thuế chưa thực hiện truy thu, truy hoàn tiền sử dụng đất tại 3 khu đất nêu trên theo quyết định số 6520/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND thành phố.

Trách nhiệm thuộc về Cục trưởng Cục thuế thành phố theo từng thời kỳ có liên quan.

Đến nay, Sở Tài chính chưa xác định phần diện tích đất hoán đổi với Nhà nước tại dự án; UBND huyện Nhà Bè không có văn bản phản hồi các văn bản số 990/TC-BVG ngày 15/2/2005, số 93/STC-BVG ngày 5/1/2006 của Sở Tài chính và văn bản số 277/TNMT- QHSDĐ ngày 12/1/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện phần diện tích đất ở (313 nền đất) tại dự án theo quy hoạch được duyệt đã được Công ty Tân An Huy chuyển nhượng hết cho các đối tác và khách hàng nên việc hoán đổi đất Nhà nước quản lý lấy đất ở tại dự án là không thực hiện được.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè và Tổng Giám đốc Công ty Tân An Huy từng thời kỳ có liên quan.

Đối với Công ty Tân An Huy hiện còn nợ ngân sách nhà nước số tiền hơn 149,7 tỷ đồng (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp gần 80 tỷ đồng, tiền chậm nộp trước 31/12/2012 là 0,635 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế đến ngày 31/10/2017 là 69 tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty Tân An Huy đã tự tính tiền chậm nộp theo thông báo số 766/TCTLN-TB ngày 30/12/2005 không chính xác nên có nghĩa vụ phải tiếp tục nộp bổ sung số tiền hơn 5,2 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Như vậy, nghĩa vụ tài chính của Công ty Tân An Huy phải thực hiện với Nhà nước là gần 155 tỷ đồng.

Mặt khác, Chi cục thuế huyện Nhà Bè tiếp nhận tiền chậm nộp của Công ty Tân An Huy (do công ty tự tính) nhưng không thực hiện kiểm tra, đối chiếu dẫn đến thất thu cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Đồng thời tại thời điểm phát sinh, là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Mục 3.3 Khoản 3 Phần I và Điểm e, Mục 1.2 Khoản 1 Phần II quyết định 422/QĐ- TCT ngày 22/4/2008 của Tổng Cục thuế.

Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc, Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân An Huy; Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Nhà Bè theo thời kỳ có liên quan.

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phan có doanh thu khoảng gần 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng các nền đất tại khu thấp tầng, được chia lãi khu cao tầng khoảng 37 tỷ đồng, nhưng không lập hóa đơn bán hàng, không hạch toán vào sô sách kế toán doanh nghiệp, không kê khai doanh thu và nộp các khoản thuế với cơ quan thuế quản lý là vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 7 Luật Kế toán năm 2003, Điểm 2, Mục 1, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Điểm 1.1. Mục II Phần G Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, là dấu hiệu trốn thuế giá trị gia tăng, vi phạm pháp luật về thuế. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc DNTN Phan.

Liên quan đến việc chuyển nhượng khu cao tầng, Công ty Tân Phúc Hưng có khoản thu  hơn 152 tỷ đồng; DNTN Phan có khoản thu khoảng 37 tỷ đồng. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 4 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008, trường hợp Công ty Tân Phúc Hưng và DNTN Phan không chứng minh được Công ty Tân An Huy đã nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập trên phải xác định là khoản thu nhập không được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để xác định nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc Công ty Tân Phúc Hưng và Giám đốc DNTN Phan.

Riêng dự án Khu dân cư Trần Thái được tách ra từ dự án Khu dân cư Tân An Huy do Công ty TNHH Trần Thái làm chủ đầu tư theo Quyết định số 6597/QĐ- UBND ngày 29/12/2005 của UBND thành phố. Ngày 20/4/2010, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè có văn bản số 259/TNMT về việc xác nhận bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu nhà ở kinh doanh của Công ty TNHH Trần Thái. Theo đó, phần diện tích đất do nhà nước trực tiếp quản lý tại khu đất của Công ty Trần Thái hơn 21.000m2. Ngày 11/5/2010, UBND huyện Nhà Bè có văn bản số 432/UBND-TNMT theo đó xác định phần đất do nhà nước quản lý tại dự án Khu nhà ở Trần Thái là 13.185,4m2.

Đến nay, Sở Tài chính chưa phối họp ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xác định phần đất nhà nước quản lý tại Dự án và tỷ lệ đất hoán đổi đã có hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu Công ty Trần Thái phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước liên quan đến phần đất nhà nước quản lý tại Dự án.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Tổng Giám đốc Công ty Trần Thái từng thời kỳ có liên quan.

Công ty TNHH Nam Sài Gòn Residences và Công ty Ngân Hà là các chủ đầu tư được hưởng lợi từ việc thay đôi các chỉ tiêu quy hoạch như tăng tầng cao, tăng diện tích, tăng mật độ xây dựng,... nhưng các Sở, ngành vẫn chưa tham mưu UBND thành phố chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) trong việc thay đổi quy hoạch xây dựng tại dự án.

Về quản lý nhà nước tại dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Nhà Bè không có văn bản yêu cầu Công ty Tân An Huy kê khai đăng ký và báo cáo tình hình thực hiện dự án; không tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công ty trong quá trình triển khai dự án là chưa thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quyết định số 6520/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND thành phố.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè từng thời kỳ có liên quan.

Từ kết luận của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty Tân An Huy khẩn trương cử người đại diện theo pháp luật để làm việc với cơ quan chức năng về hoạt động của công ty.

Giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại dự án Khu nhà ở Tân An Huy cũng như các dự án khác trên địa bàn.

Bình luận
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD ĐÔ LA MỸ 23,090.00 23,110.00 23,260.00
AUD ĐÔ LA ÚC 16,538.00 16,646.00 17,020.00
CAD ĐÔ CANADA 17,380.00 17,485.00 17,806.00
CHF FRANCE THỤY SĨ - 25,165.00 -
DKK KRONE ĐAN MẠCH - - -
EUR EURO 27,070.00 27,179.00 27,678.00
GBP BẢNG ANH - 30,246.00 -
HKD ĐÔ HONGKONG - 2,963.00 -
INR RUPI ẤN ĐỘ - - -
JPY YÊN NHẬT 218.44 219.54 223.57
KRW WON HÀN QUỐC - - -
KWD KUWAITI DINAR - - -
MYR RINGGIT MÃ LAY - - -
NOK KRONE NA UY - - -
RUB RÚP NGA - - -
SAR SAUDI RIAL - - -
SEK KRONE THỤY ĐIỂN - - -
SGD ĐÔ SINGAPORE 16,927.00 17,038.00 17,350.00
THB BẠT THÁI LAN - 761.00 -

Nguồn: ACB Bank

Điều chỉnh kích thước chữ