Bốn cổ phiếu mới chào sàn UpCom trong tuần giao dịch mới

Nhàđầutư
Trong tuần giao dịch mới, 4 công ty với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch gần 703,4 tỷ đồng sẽ chào sàn UpCom.
BẢO NGỌC
18, Tháng 09, 2017 | 07:00

Nhàđầutư
Trong tuần giao dịch mới, 4 công ty với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch gần 703,4 tỷ đồng sẽ chào sàn UpCom.

nhadautu - chao san

Bốn cổ phiếu mới chào sàn UpCom trong tuần giao dịch mới 

Công ty CP Thoát nước và Xử lý Nước thải Bắc Ninh

4,4 triệu cổ phiếu của Công ty CP Thoát nước và Xử lý Nước thải Bắc Ninh sẽ chào sàn UpCom vào ngày 21/9/2017 với mã TBN.

Giá tham chiếu là 10.700 đồng/cổ phiếu.

TBN được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh. Ngày 6/9/2016, Công ty TNHH MTV Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã tổ chức IPO với tổng số cổ phần chào bán là 195.033 cổ phần đều được chào bán hết, giá đấu thành công bình quân là 10.702 đồng/cổ phần.

Tính tới ngày 14/6/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh sở hữu 22,07% vốn cổ phần TBN, cổ đông chiến lược – Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền nắm 3,07 triệu cổ phiếu TBN, tương đương với tỷ lệ 69,51%. 102 cổ đông cá nhân trong nước nắm giữ 7.7% vốn cổ phần còn lại. Trong đó, có 3,12 triệu cổ phiếu, tương đương 70,77% cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng. 

Trong giai đoạn từ 21/10/2015 đến 31/12/2016, tổng doanh thu TBN đạt hơn 24,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 24,6 tỷ, chiếm 99,41% tổng doanh thu. Phần còn lại là doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác.

Được biết, doanh thu Công ty chủ yếu đến từ hoạt động Quản lý vận hành hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh và vận hành Nhà máy xử lý nước thải Thạch Khê.

Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 578,5 triệu đồng. 

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản TBN đạt hơn 48,6 tỷ đồng. Nợ phải trả là 37,1 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 10,5 tỷ đồng.

Trong năm 2017, TBN đặt mục tiêu tổng doanh thu 64 tỷ đồng, tăng gần 158% so với thực hiện năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế kế hoạch 4,7 tỷ, tăng 552,41%. Năm 2018, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu 75,7 tỷ và lợi nhuận trước thuế gần 5,6 tỷ đồng.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Hơn 25,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang sẽ chào sàn UpCom vào 21/9/2017 với mã KGM. Trong đó, có 14.200 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, đây là số cổ phần của người lao động công ty mua theo hình thức cam kết thời gian làm việc. 

Mức giá tham chiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức IPO vào ngày 8/6/2016 với tổng số lượng cổ phần là gần 8,6 triệu cổ phiếu. Giá trúng thầu bình quân là 10.001 đồng/cổ phần.

Tính đến ngày 15/5/2017, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty TNHH Một thành viên nắm gần 22,2 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 83,31%. Trong đó, các đại diện nắm giữ gồm,

KMG

 

Ngoài ra, còn một cổ đông cá nhân lớn khác là ông Phạm Hùng Minh nắm hon 2,5 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ 10%. 

Trong quý I/2017, doanh thu thuần KGM đạt gần 677 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bắc Minh

39 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bắc Minh sẽ lần đầu chào sàn UpCom vào ngày 21/9/2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Bắc Minh hoạt động dưới mô hình Công ty CP vào ngày 12/2/2007 với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng. Trải qua 5 lần tăng vốn điều lệ, ngày 21/10/2015, Công ty có vốn điều lệ là 390 tỷ đồng. Được biết, toàn bộ số vốn huy động từ các đợt tăng vốn của Công ty được công ty đầu tư thực hiện các dự án thủy điện

SBM

 

Tính tới ngày 18/7/2017, có 4 cổ đông lớn đang nắm giữ từ 5% cổ phần SBM. Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN PC) nắm hơn 7,2 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 18,61%; Công ty CP Điện lực Miền Bắc (NPC) nắm gần 3,2 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 8,14%; Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam nắm hơn 3,3 triệu cổ phần, tỷ lệ 8,53% và ông Nguyễn Phúc Vinh nắm 8,1 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 20,77%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần SBM đạt gần 149 tỷ đồng, giảm gần 5%. Lợi nhuận sau thuế gần 50,7 tỷ đồng, giảm 25,11%. 

Công ty CP Khoáng sản Latca

1,5 triệu cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Latca sẽ giao dịch ngày đầu tiên trên sàn UpCom vào ngày 21/9/2017 với mã LMC.

Mức giá tham chiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2016, doanh thu thuần Latca đạt gần 22,4 tỷ đồng, tăng 32,76%. Lợi nhuận trước thuế gần 728 triệu đồng, tăng 42,11% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần Công ty đạt hơn 17 tỷ đồng, hoàn thành gần 49% chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế 925 triệu đồng, đạt hơn 51,3% kế hoạch năm.

Bình luận
Sàn
VN-Index
912,50 +4,23 / +0,47%
Lúc 28/09/2020 15:59:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 420.240.133
GTGD: 7,25 triệu
Sàn
HNX-Index
133,19 +1,67 / +1,27%
Lúc 28/09/2020 15:59:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 58.082.375
GTGD: 782.172,00
Sàn
UPCOM-Index
61,78 +0,49 / +0,80%
Lúc 28/09/2020 15:59:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 33.559.452
GTGD: 464.906,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ