Bộ Công Thương đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Nhàđầutư
Mục tiêu tổng quát đặt ra cho ngành Công Thương trong năm 2019 là tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
HỒNG NGUYỄN
17, Tháng 01, 2019 | 14:32

Nhàđầutư
Mục tiêu tổng quát đặt ra cho ngành Công Thương trong năm 2019 là tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

hoi-nghi-tong-ket-nganh-cong thuong-1jpg (2)

 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Công Thương diễn ra sáng nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, năm 2018 tiếp tục ghi nhận những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực của Ngành.

Quy mô xuất nhập khẩu tăng trưởng ở mức cao, vượt mốc 480 tỷ USD. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 482,236 tỷ USD, tăng 12,64% so với năm 2017.

Xuất khẩu tăng mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra (chỉ tiêu Quốc hội giao tăng 7 - 8%; chỉ tiêu Chính phủ giao tăng 8 - 10%).

Nhập khẩu được kiểm soát tốt, cán cân thương mại duy trì thặng dư năm thứ 3 liên tiếp. Kim ngạch nhập khẩu năm 2018 ước đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5%; Thặng dư thương mại năm 2018 đạt khoảng 7,2 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Con số xuất siêu của Việt Nam trong năm nay đã gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng chỉ ra những khó khăn của Ngành. Cụ thể,năm 2018, các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương cũng đã gặp phải những khó khăn lớn cả về thị trường xuất khẩu và sản xuất trong nước.

Ở lĩnh vực xuất khẩu, mặc dù các thị trường xuất khẩu được mở rộng thông qua các FTAs nhưng chúng ta cũng gặp phải những khó khăn rất lớn trước sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, các hàng rào kỹ thuật và các biện pháp phòng vệ thương mại của nhiều thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và diễn biến kinh tế - chính trị phức tạp ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới tạo ra thách thức lớn cho không chỉ xuất nhập khẩu mà còn tác động tới nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô khác của Việt Nam.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực đạt được trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt một số khó khăn, thách thức lớn như năng suất lao động trong nhiều lĩnh vực còn thấp, năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm công nghiệp còn hạn chế, chưa tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu...

"Bước vào năm 2019, xác định những khó khăn, thử thách là rất lớn. Tuy nhiên, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội, Chính phủ giao cho năm 2019, Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển của Ngành như đã nêu, đồng thời phát huy những thuận lợi, những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm vừa qua để tạo bước phát triển mới", Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nói.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết năm 2019 Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, khơi dậy các nguồn lực phục vụ cho phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Gắn với đó là việc tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến ngành Công Thương.

Năm 2019, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa 79 thủ tục hành chính; nâng cấp mức độ các dịch vụ công trực tuyến của Bộ để đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2019 sẽ có 173/291 dịch vụ được thực hiện ở cấp độ 3 và 4.

Hai là, đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu ngành Công Thương theo đề án được Thủ tướng phê duyệt gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai nhiệm mạnh mẽ và thực chất cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 trong các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Trong đó xác định trọng tâm tái cơ cấu trong giai đoạn tiếp theo phải được đẩy mạnh thực hiện trên nguyên tắc chất lượng, lấy việc nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hiệu quả đầu tư, khả năng tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu làm tiêu chí cho quá trình này.

Ba là, rà soát, cân đối lại tổng thể cơ cấu các nguồn năng lượng và thực hiện các cơ chế chính sách, biện pháp để bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong dài hạn và theo hướng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực kinh tế ngoài nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ung 5.

Bốn là, thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước để tiếp tục tập trung hoàn thành việc xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương theo đúng quy hoạch, phương án, lộ trình được phê duyệt.

Năm là, tập trung xử lý một cách căn bản hơn các vấn đề về xuất khẩu, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nước ngoài. Theo đó, Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung mạnh vào đổi mới, nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp với các bộ ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp để tạo sự kết nối đồng bộ hơn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thương mại quốc tế như vượt qua rào cản thương mại, các vấn đề về chống trợ cấp, chống bán phá giá của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Sáu là, thực hiện đổi mới công tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cho quá trình hội nhập của Việt Nam hiệu quả và bền vứng hơn. Trong đó, Bộ Công Thương sẽ tham mưu với Chính phủ và Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập tập trung đổi mới công tác tổ chức thực thi các cam kết hội nhập. Đặc biệt, Bộ sẽ làm rõ cơ chế theo dõi, giám sát, đôn đốc và đề cập rõ trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực thi cam kết hội nhập để bảo đảm có hiệu quả hơn.

Bảy là, nhanh chóng tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn cả nước.

Tám là, tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 sau khi được Thủ tướng phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản và bền vững hơn cho khu vực thị trường trong nước, tiếp tục làm trụ đỡ quan trong cho tăng trưởng kinh tế những năm tiếp theo.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
839,53 -3,96 / -0,47%
Lúc 02/07/2020 11:59:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 122.649.744
GTGD: 2,20 triệu
Sàn
HNX-Index
111,48 -0,21 / -0,19%
Lúc 02/07/2020 11:59:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 14.921.254
GTGD: 152.477,00
Sàn
UPCOM-Index
55,86 -0,19 / -0,34%
Lúc 02/07/2020 11:59:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.064.229
GTGD: 99.873,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ