BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia: Hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư quỹ

Nhàđầutư
Sáng 12/9, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam.
BẢO ANH
12, Tháng 09, 2018 | 12:43

Nhàđầutư
Sáng 12/9, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam.

BHXH Viet Nam

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch UBGSTCQG Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.

Tham dự Lễ ký có Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) Trương Văn Phước; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Phó Chủ tịch UBGSTCQG Nguyễn Văn Khách; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc hai cơ quan.

truong-van-phuoc

 

Trong thời gian tới, UBGSTCQG sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong cung cấp thông tin, nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các quy định về đầu tư quỹ BHXH nhằm đảm bảo công tác đầu tư quỹ đạt hiệu quả cao nhất, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước.

Ông Trương Văn Phước - Quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, với vai trò là cơ quan Nhà nước trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phạm vi cả nước, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng tự đổi mới, nỗ lực cố gắng đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam được giao chức năng quản lý, đầu tư quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo tăng trưởng, an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn. Quỹ BHXH đã trở thành quỹ tài chính công có quy mô đứng hàng đầu đất nước, góp phần tích cực trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ.

Để góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ Chính phủ giao, trong những năm gần đây, BHXH Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp với các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương nhằm hợp tác nghiên cứu xây dựng chính sách, chia sẻ thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của toàn ngành BHXH, BHXH Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cơ quan liên quan, trong đó có UBGSTCQG. Đặc biệt là sự quan tâm, hợp tác của UBGSTCQG trong công tác trao đổi thông tin, kết quả đánh giá kinh tế vĩ mô, dự báo, cảnh báo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính - ngân hàng. Trao đổi thông tin về các chương trình, kế hoạch, định hướng lớn, các kết quả nghiên cứu, giám sát, các dự án lớn đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và có nhu cầu về vốn mà quỹ BHXH có thể đầu tư đảm bảo an toàn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, đặc biệt là Vụ Quản lý đầu tư quỹ chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc UBGSTCQG xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai các hoạt động hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại Lễ ký, Quyền Chủ tịch UBGSTCQG Trương Văn Phước đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành BHXH trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả trong lĩnh vực quản lý, đầu tư quỹ BHXH. Quyền Chủ tịch UBGSTCQG khẳng định, trong thời gian tới, UBGSTCQG sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong cung cấp thông tin, nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các quy định về đầu tư quỹ BHXH nhằm đảm bảo công tác đầu tư quỹ đạt hiệu quả cao nhất, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, BHXH Việt Nam và UBGSTCQG thống nhất hợp tác trong việc: Trao đổi kết quả nghiên cứu kinh tế vĩ mô, giám sát lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư và lĩnh vực BHXH, BHYT; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, toạ đàm, nghiên cứu khảo sát; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan...

UBGSTCQG giao Ban Giám sát Tổng hợp, BHXH Việt Nam giao Vụ Quản lý đầu tư quỹ là đầu mối phối hợp thực hiện. Các đơn vị được giao làm đầu mối phối hợp có trách nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo về tiến độ các chương trình, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai bên. Định kỳ hàng năm, hai bên sẽ tổ chức họp để đánh giá tình hình phối hợp triển khai, góp ý kiến, rút kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp công tác, trên cơ sở đó, rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hợp tác đã được phê duyệt và xây dựng kế hoạch cho năm sau; báo cáo Chủ tịch UBGSTCQG và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kết quả thực hiện các nội dung hợp tác.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
886,22 +2,32 / +0,26%
Lúc 07/06/2020 09:44:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 499.608.204
GTGD: 6,37 triệu
Sàn
HNX-Index
118,04 +0,62 / +0,53%
Lúc 07/06/2020 09:44:28
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 64.917.594
GTGD: 690.812,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,10 / +0,18%
Lúc 07/06/2020 09:44:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 51.018.715
GTGD: 530.912,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ