6 tháng đầu năm, Nhơn Trạch 2 hoàn thành 52% chỉ tiêu lợi nhuận

Nhàđầutư
Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) cho biết doanh thu hợp nhất quý 2/2019 đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại giảm 22%, xuống còn 208 tỷ đồng.
CHU KÝ
02, Tháng 08, 2019 | 11:16

Nhàđầutư
Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) cho biết doanh thu hợp nhất quý 2/2019 đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại giảm 22%, xuống còn 208 tỷ đồng.

Theo NT2, lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 giảm là do doanh thu hoạt động tài chính giảm 94,9 tỷ đồng (giảm 93%, xuống còn 6,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 24,8 tỷ đồng (tăng 54%, lên gần 71 tỷ đồng).

Ngoài ra, khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá các khoản mục tiền tệ có góc ngoại tệ quý 2/2019 lỗ 21,7 tỷ đồng (quý 2/2018 lãi 66,7 tỷ đồng).

Sau 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.015 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế giảm 23%, xuống còn 386 tỷ đồng.

1_92892-1530

Sau 6 tháng đầu năm, NT2 đã hoàn thành 53,6% kế hoạch doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2019 là 7.933 tỷ đồng, giảm 10,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn 5.570 tỷ đồng, gồm tài sản cố định 5.198 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 2.823 tỷ đồng (chi phí xây dựng cơ bản dở dang như: Nghiên cứu hệ thống thu hồi và sản xuất CO2 lỏng 1.406 tỷ đồng, chi phí lập báo cáo điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch 1.417 tỷ đồng).

Tài sản dài hạn khác 345 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn là 2.363 tỷ đồng chủ yếu gồm các khoản phải thu ngắn hạn 1.886 tỷ đồng, hàng tồn kho 258 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền 217 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là 3.886 tỷ đồng. Trong đó, phần lơn là nợ ngắn hạn 2.854 tỷ đồng, gồm vay ngắn hạn 1.394 tỷ đồng, phải trả ngườ bán ngắn hạn 1.128 tỷ đồng. Nợ dài hạn là 1.032 tỷ đồng (vay dài hạn 1.030 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 4..47 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 2.878 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 673 tỷ đồng.

Trong năm 2018, NT2 đặt mục tiêu doanh thu là 7.482 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 743,3  tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành 53,6% kế hoạch doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chốt phiên ngày 1/8, cổ phiếu NT2 giảm 0,8%, xuống còn 25.300 đồng/CP. Giá trị vốn hóa hiện đang ở mức 7.369 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
874,80 -3,87 / -0,44%
Lúc 02/06/2020 15:59:22
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 484.708.142
GTGD: 6,93 triệu
Sàn
HNX-Index
113,55 -0,59 / -0,52%
Lúc 02/06/2020 15:59:22
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 77.073.015
GTGD: 889.552,00
Sàn
UPCOM-Index
55,98 +0,39 / +0,70%
Lúc 02/06/2020 15:59:22
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 51.235.046
GTGD: 533.437,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ