vũ nhôm - các bài viết về vũ nhôm, tin tức vũ nhôm

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.129,46 -62,48 / -5,24%
Lúc 19/01/2021 13:29:16
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 951.945.034
GTGD: 19,56 triệu
Sàn
HNX-Index
223,74 -6,76 / -2,93%
Lúc 19/01/2021 13:29:16
Cao nhất
18/01/2021
225,49
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 243.551.274
GTGD: 3,44 triệu
Sàn
UPCOM-Index
75,94 -2,61 / -3,32%
Lúc 19/01/2021 13:29:16
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 80.552.861
GTGD: 1,25 triệu

Nguồn: VPBS