VTVcab làm ăn ra sao trước khi lên sàn UPCOM?

Nhàđầutư
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận đăng kí giao dịch 45,74 triệu cổ phiếu của CTCP Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) trên sàn UPCOM.
KHÁNH AN
19, Tháng 07, 2019 | 09:15

Nhàđầutư
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận đăng kí giao dịch 45,74 triệu cổ phiếu của CTCP Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) trên sàn UPCOM.

VTVcab tiền thân là Trung tâm Truyền hình Cáp – MMDS, trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và được thành lập vào ngày 20/9/1995.

vtvcab-nhadautuvn-1749

VTVcab làm ăn ra sao trước khi lên sàn UPCOM?

Về tình kinh doanh của VTVcap, trong năm 2017 doanh thu thuần của công ty đạt 2.396 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 57,8 tỷ đồng. Đến năm 2018, doanh thu của VTVcab sụt giảm nhẹ xuống còn 3.323 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 8,23% lên 62,6 tỷ đồng.

Quý đầu năm 2019, VTVCab ghi nhận doanh thu thuần đạt 501,2 tỷ đồng và 7,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 39% chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 398 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 1.486 tỷ đồng, bao gồm: Tài sản cố định 873,6 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn 62,6 tỷ đồng; tài sản dài hạn khác 433 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán VTVcap có 1.822 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm đến 74% tổng nguồn vốn của công ty.

Kể từ khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/7/2018, VTVcab chưa thực hiện tăng vốn điều lệ, giữ nguyên ở mức 457,5 tỷ đồng cho đến hiện tại.

nanaaa

Cơ cấu cổ đông của VTVcap tại ngày 28/5/2019.

Tại ngày 28/5/2019, số lượng cổ đông của VTVcab bao gồm 1 tổ chức và 1.156 cá nhân. Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam đang là cổ đông lớn duy nhất sở hữu 98,55% vốn điều lệ. Ngoài ra, có 3 cá nhân đại diện vốn gồm ông Hoàng Ngọc Huấn (51%), ông Trịnh Long Vũ (22,55%) và ông Nguyễn Hữu Long (25%). Hiện nay, cả ba cá nhân này đều tham gia hội đồng quản trị của VTVcab.

Về mô hình hoạt động, tính đến ngày 31/3/2019 VTVcab có 3 công ty con là CTCP Công nghệ Việt thành (Vita Corp), CTCP Truyền hình Tương tác Việt Nam và CTCP Phát triển Thể thao VTVcab (VTVcab sport JSC).

Năm 2019, công ty đề ra kế hoạch doanh thu thuần là 2.221 tỷ và 63,64 tỷ đồng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch chia cổ tức trong năm chưa có tỷ lệ chắc chắn, công ty cho biết việc chia cổ tức của công ty mẹ VTVcab phụ thuộc vào chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất, kế hoạch và thực tế kinh doanh của các công ty con và công ty liên kết.

Trước đó tại đợt cổ phần hóa và chào báo cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai của VTVcap vào đầu năm 2018, với mức giá khởi điểm là 140.900 đồng, VTVCab đã được định giá lên đến 12.376 tỷ đồng và lượng cổ phần đấu giá có trị giá xấp xỉ 6.000 tỷ đồng. 

Tuy vậy, do chỉ có 1 nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá nên đợt bán bất thành.

Ở một diễn biến đáng chú ý, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận đăng kí giao dịch 45,74 triệu cổ phiếu của CTCP Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) trên sàn UPCOM với mã chứng khoán là CAB.

Ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu cổ phiếu CAB chưa được tiết lộ và VTVCab có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
850,74 -4,31 / -0,50%
Lúc 15/08/2020 11:59:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 304.706.001
GTGD: 5,16 triệu
Sàn
HNX-Index
116,14 -0,73 / -0,62%
Lúc 15/08/2020 11:59:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 157.333.954
GTGD: 3,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
56,74 -0,12 / -0,21%
Lúc 15/08/2020 11:59:20
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 311
KLGD: 29.222.298
GTGD: 311.121,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ