Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính là phù hợp

Nhàđầutư
Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) được Quốc hội xem xét vào sáng 22/10 tại phiên họp toàn thể ở hội trường.
TẢ PHÙ
22, Tháng 10, 2019 | 11:55

Nhàđầutư
Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) được Quốc hội xem xét vào sáng 22/10 tại phiên họp toàn thể ở hội trường.

nhadautu - vi tri Uy ban chung khoan nha nuoc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính là phù hợp

Theo đó, Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) được xây dựng với bố cục gồm 10 chương, 134 điều quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức TTCK; quản lý Nhà nước về chứng khoán và TTCK.

Đối tượng áp dụng của luật gồm: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên TTCK Việt Nam. Cơ quan quản lý Nhà nước. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và TTCK Việt Nam.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Một trong các vấn đề nổi cộm được giới đầu tư quan tâm là mô hình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ độc lập và trực thuộc Chính phủ hoặc vẫn nhất trí giữ mô hình UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng được tăng thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập cho UBCKNN trong hoạt động.

Theo đó, UBTVQH cho rằng, mô hình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vẫn nhất trí giữ mô hình UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng được tăng thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập cho UBCKNN trong hoạt động. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc quy định UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp, giữ ổn định về bộ máy, tổ chức, không tăng thêm đầu mối. Đồng thời, mô hình hiện nay đã và đang phát huy tác dụng tốt, giúp cho Bộ Tài chính quản lý thống nhất các vấn đề liên quan đến tài chính của đất nước; các chính sách phụ trợ cho sự phát triển của TTCK được ban hành trong chỉnh thể đồng bộ, linh hoạt.

Về việc tăng thêm thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập của UBCKNN, dự thảo Luật đã được rà soát, bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ cho UBCKNN trong việc thực thi nhiệm vụ, để có thể tiệm cận gần hơn với các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế các Ủy ban chứng khoán (IOSCO).

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn trên cơ sở luật hóa quy định tại Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính.

Cùng với đó, bổ sung thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn để tăng cường vai trò cũng như trách nhiệm của UBCKNN trong tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và TTCK, bao gồm: tổ chức, phát triển TTCK; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư….

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, để bảo đảm tính thống nhất, giảm bớt đầu mối quản trị, điều hành và minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật, dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng chỉ có 1 Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán; sửa đổi tên gọi SGDCK thành SGDCK Việt Nam tại các điều, khoản liên quan.

Đây là doanh nghiệp rất đặc thù nên cần được quy định cụ thể trong Luật về thẩm quyền thành lập, quyền hạn và nghĩa vụ cơ bản. Mặt khác, những biến động về thị trường tại SGDCK Việt Nam có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tiền tệ của quốc gia. Do vậy, để bảo đảm Nhà nước giữ vai trò chỉ đạo, chi phối đề nghị chỉnh lý khoản 1 Điều 42 của dự thảo Luật, theo đó SGDCK Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
863,42 +2,26 / +0,26%
Lúc 07/07/2020 15:59:09
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 330.902.376
GTGD: 5,72 triệu
Sàn
HNX-Index
113,84 +0,77 / +0,68%
Lúc 07/07/2020 15:59:09
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 35.581.007
GTGD: 367.042,00
Sàn
UPCOM-Index
56,35 -0,13 / -0,23%
Lúc 07/07/2020 15:59:09
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.437.791
GTGD: 225.765,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ