Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị của PVN quý I/2018 đạt 136,3 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch

Nhàđầutư
3 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp Ngân sách nhà nước 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch quý I/2018 đề ra.
BẢO LINH
03, Tháng 04, 2018 | 12:14

Nhàđầutư
3 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp Ngân sách nhà nước 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch quý I/2018 đề ra.

nhadautu - Tap doan Dau khi Viet Nam

 Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị của PVN quý I/2018 đạt 136,3 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch; sản xuất điện tháng 3 đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch; sản xuất đạm tháng 3 đạt 149,4 ngàn tấn, vượt 8,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 431,2 ngàn tấn, vượt 9,3% kế hoạch; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 558 ngàn tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch. Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Về chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý I đạt 136,3 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn quý I đạt 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch.

Trong tháng 3/2018, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra, vượt 1 - 22% so với kế hoạch tháng. Tính chung quý I/2018, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ vượt mức từ 2-17% kế hoạch quý I đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: Doanh thu toàn Tập đoàn vượt 12% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước vượt 30% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 3 tháng đầu năm, hầu hết các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tài chính đề ra. Một số đơn vị sản xuất như VSP, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVFCCo, PVCFC đều giữ được nhịp độ tốt và đang bám sát kế hoạch được giao. Toàn bộ các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 đã được Tập đoàn phê duyệt/chấp thuận.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
886,22 +2,32 / +0,26%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 499.608.204
GTGD: 6,37 triệu
Sàn
HNX-Index
118,04 +0,62 / +0,53%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 64.917.594
GTGD: 690.812,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,10 / +0,18%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 51.018.715
GTGD: 530.912,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ