Thủy sản Minh Phú báo lãi 6 tháng đầu năm tăng 51% lên 236 tỷ đồng

Nhàđầutư
Lũy kế nửa đầu năm, MPC ghi nhận doanh thu giảm 26% xuống 5.580 tỷ, ngược lại lãi ròng tăng 51% lên 236 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty chỉ mới thực hiện 25% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.
PHƯƠNG LINH
13, Tháng 08, 2020 | 12:52

Nhàđầutư
Lũy kế nửa đầu năm, MPC ghi nhận doanh thu giảm 26% xuống 5.580 tỷ, ngược lại lãi ròng tăng 51% lên 236 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty chỉ mới thực hiện 25% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu thuần giảm 34% xuống 2.736 tỷ đồng. Tương ứng, lãi gộp giảm 25% xuống còn 338 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm 63% xuống 31 tỷ đồng khi chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ giảm. Đồng thời, chi phí bán hàng giảm 48% xuống 141 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng giảm 23% xuống 42 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty giảm mạnh chi phí nhân công cùng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác.

unnamed (9)

6 tháng đầu năm, thủy sản Minh Phú báo lãi tăng 51% lên 236 tỷ đồng

Lũy kế nửa đầu năm, MPC ghi nhận doanh thu giảm 26% xuống 5.580 tỷ, ngược lại lãi ròng tăng 51% lên 236 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty chỉ mới thực hiện 25% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại thời điểm cuối quý II, tập đoàn có hàng tồn kho trị giá 4.217 tỷ đồng, tăng 45% so với thời điểm đầu năm và chiếm 45% tổng tài sản. Riêng thành phẩm, hàng hóa là 3.753,8 tỷ đồng.

Thống kê 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất của Minh Phú giảm 8% và xuất khẩu giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đã ký nhiều hợp đồng nhưng chưa xuất đi được khiến lượng hàng tồn kho tăng cao. Tổng giám đốc Minh Phú cho biết phải từ tháng 7 trở đi xuất khẩu của doanh nghiệp mới tăng mạnh.

Bình luận
Sàn
VN-Index
903,98 -8,52 / -0,93%
Lúc 29/09/2020 15:59:47
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 465.359.349
GTGD: 8,53 triệu
Sàn
HNX-Index
131,76 -1,36 / -1,02%
Lúc 29/09/2020 15:59:47
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 63.484.281
GTGD: 877.693,00
Sàn
UPCOM-Index
61,52 -0,26 / -0,42%
Lúc 29/09/2020 15:59:47
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 53.161.687
GTGD: 691.833,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ