Thành lập ngân hàng từ nay đến cuối năm sẽ chỉ mất 50% phí cấp giấy phép

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mức phí sẽ được giảm từ 35 - 70 triệu đồng/lần cấp.
ĐÌNH VŨ
06, Tháng 05, 2020 | 05:59

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mức phí sẽ được giảm từ 35 - 70 triệu đồng/lần cấp.

ngan-hang

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTC giảm 50% phí thành lập và hoạt động ngân hàng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức nộp lệ phí của tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng cấp lần đầu được giảm từ 140 triệu đồng/giấy phép xuống còn 70 triệu đồng/giấy phép; tương tự, giấy phép cấp đổi bổ sung, gia hạn được giảm từ 70 triệu đồng/giấy phép xuống còn 35 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 35 triệu đồng/giấy phép thay cho mức 70 triệu đồng trước đây.

Theo Bộ Tài chính, Thông tư này ra đời nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. 

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ