Tháng 5, toàn ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5, toàn ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế đến hết tháng 5/2019, toàn ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm.
BẢO ANH
11, Tháng 06, 2019 | 10:24

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5, toàn ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế đến hết tháng 5/2019, toàn ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm.

BHXH 2

Tháng 5, Ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng

Trong đó: thu BHXH 91.796 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp 6.892 tỷ đồng, thu BHYT 37.350 tỷ đồng.

Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 347 nghìn người; BH thất nghiệp là 12,87 triệu người; BHYT là 84 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

Trong tháng 5, ước toàn Ngành đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 05 tháng đầu năm 2019, ước toàn Ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ước cả nước có khoảng 15,4 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, có 72,561 triệu lượt người KCB BHYT. Cùng đó, toàn Ngành phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 93.280 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.258 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 05 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Trong tháng 6, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai việc thẩm định, quyết toán tài chính năm 2018 của BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; chuẩn bị tổng kết công tác trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Tiếp tục tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN thông qua rà soát với các phần mềm nghệp vụ; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.125,63 -40,42 / -3,47%
Lúc 26/01/2021 11:29:25
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 582.701.996
GTGD: 11,88 triệu
Sàn
HNX-Index
225,71 -6,13 / -2,64%
Lúc 26/01/2021 11:29:25
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 135.568.059
GTGD: 1,82 triệu
Sàn
UPCOM-Index
75,78 -1,64 / -2,12%
Lúc 26/01/2021 11:29:25
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 50.459.326
GTGD: 731.891,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ