Tháng 5, toàn ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5, toàn ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế đến hết tháng 5/2019, toàn ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm.
BẢO ANH
11, Tháng 06, 2019 | 10:24

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5, toàn ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế đến hết tháng 5/2019, toàn ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm.

BHXH 2

Tháng 5, Ngành BHXH thu được 33.545 tỷ đồng

Trong đó: thu BHXH 91.796 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp 6.892 tỷ đồng, thu BHYT 37.350 tỷ đồng.

Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 347 nghìn người; BH thất nghiệp là 12,87 triệu người; BHYT là 84 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

Trong tháng 5, ước toàn Ngành đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 05 tháng đầu năm 2019, ước toàn Ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ước cả nước có khoảng 15,4 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, có 72,561 triệu lượt người KCB BHYT. Cùng đó, toàn Ngành phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 93.280 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.258 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 05 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Trong tháng 6, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai việc thẩm định, quyết toán tài chính năm 2018 của BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; chuẩn bị tổng kết công tác trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Tiếp tục tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN thông qua rà soát với các phần mềm nghệp vụ; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
1.012,30 -0,47 / -0,05%
Lúc 14/11/2019 15:59:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 209.404.256
GTGD: 4,50 triệu
Sàn
HNX-Index
106,31 -0,89 / -0,83%
Lúc 14/11/2019 15:59:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 24.810.387
GTGD: 325.503,00
Sàn
UPCOM-Index
56,71 -0,11 / -0,19%
Lúc 14/11/2019 15:59:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 11.646.108
GTGD: 238.212,00

Nguồn: VPBS