Video | 19,11,2018

Shark Việt: Làm nhà nước 17 năm, khởi nghiệp tuổi 39, bị bố mẹ mắng vì "xui" vợ bỏ giảng viên đi kinh doanh

Nhadautu.vn Shark Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Intracom, đã có những chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, về việc chọn lựa đầu tư trong Shark Tank Việt Nam và cả chuyện khuyên vợ bỏ nghề giáo để làm kinh doanh, tiện cho việc chăm sóc con.