Rà soát, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.
CÔNG THÀNH
01, Tháng 03, 2019 | 17:44

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.

P1100461

 

Theo đó, việc ban hành công văn này căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN (gọi chung là BHXH); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trong đó có hướng dẫn khai thác, phát triển số người tham gia BHXH.

Để phát triển số người tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố việc khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.

Cụ thể:

Đối với Phòng/Tổ khai thác và thu nợ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, gửi Thông báo về việc đóng BHXH theo Mẫu số D04e-TS và đôn đốc DN đăng ký tham gia BHXH đầy đủ cho NLĐ bằng Thư đảm bảo theo địa chỉ cơ quan Thuế cung cấp.

Đồng thời, lập biên bản giao nhận Mẫu D04e-TS giữa cơ quan BHXH và Bưu điện. Sau 10 ngày kể từ ngày gửi Mẫu D04e-TS, nếu DN không có phản hồi, thì trong thời gian 5 ngày tiếp theo phải trực tiếp đến đơn vị đôn đốc, lập biên bản làm việc theo Mẫu số D04h-TS. Trong biên bản làm việc phải có yêu cầu DN phối hợp với NLĐ lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH cho NLĐ sau 5 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Sau khi kết thúc thời gian yêu cầu DN đăng ký tham gia đóng BHXH, nếu DN vẫn không thực hiện, thì trong thời hạn 5 ngày tiếp theo đề nghị các cơ quan liên quan như: Công an tỉnh/huyện, Thuế, KH-ĐT, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, đại diện UBND xã, phường, thị trấn nơi DN đóng trụ sở để phối hợp mời DN đến cơ quan BHXH làm việc, yêu cầu lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH theo quy định.

Bên cạnh đó, đôn đốc Bưu điện, trong thời hạn 3 ngày phải báo cáo cơ quan BHXH kết quả gửi Mẫu D04e-TS và Thư đảm bảo cho các DN; tổ chức rà soát, tổng hợp DN không gửi được Mẫu D04e-TS. Tổng hợp những DN không tham gia BHXH cho NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia theo Mẫu số D04a-TS, D04b-TS. Phối hợp rà soát, đối chiếu với cơ quan Thuế để xác định cụ thể tình hình hoạt động và đóng BHXH của DN, gửi báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các Phòng/Tổ quản lý thu, yêu cầu thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ và thời gian giống với các Phòng/Tổ khai thác và thu nợ. Tăng cường phối hợp với Phòng Khai thác và Thu nợ, Phòng Thanh tra- Kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các DN không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng BHXH không đầy đủ, không đúng thời hạn. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, xác định tình trạng DN giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh để đôn đốc DN đóng tiền, chốt số tiền phải đóng và tiền chậm đóng đến thời điểm DN ngừng hoạt động.

Tiếp tục tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất. Đối với Phòng/Tổ khai thác và thu nợ, sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày yêu cầu DN đăng ký tham gia đóng BHXH cho NLĐ mà cố tình không thực hiện, thì chuyển danh sách trình Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định và tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất theo quy định. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Đối với Phòng Thanh tra- Kiểm tra phối hợp rà soát, đối chiếu các DN được thanh tra đột xuất (do Phòng/Tổ khai thác và thu nợ cung cấp) với Kế hoạch thanh tra trên địa bàn; tiếp tục phối hợp tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong trường hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, yêu cầu Phòng Thanh tra- Kiểm tra tổng hợp, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với những DN vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Phòng/Tổ khai thác và thu nợ tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định và phối hợp với Phòng Thanh tra- Kiểm tra chuyển cơ quan Công an xử lý những DN không chấp hành.

BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo Ban Thu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp với Vụ Thi đua- Khen thưởng đề xuất khen thưởng các địa phương, đơn vị làm tốt và đánh giá các tiêu chí thi đua đối với địa phương, đơn vị làm chưa tốt. Chỉ đạo Trung tâm CNTT xây dựng, hoàn thiện phần mềm trao đổi thông tin với cơ quan Thuế, phần mềm TST đảm bảo đồng bộ, liên thông.

Đối với BHXH tỉnh, thành phố, chậm nhất đến ngày 31/12/2019 cần hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; thanh tra đối với các DN trốn đóng và các DN đóng không đủ số NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH nhưng trốn đóng từ năm 2019 trở về trước. Hằng năm, thực hiện đôn đốc, rà soát, cập nhật kết quả trên phần mềm quản lý DN do cơ quan Thuế cung cấp và các DN phát sinh mới theo quy định, 6 tháng/lần tổng hợp, đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện.

Bình luận
Sàn
VN-Index
912,50 +6,31 / +0,70%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 392.506.597
GTGD: 6,48 triệu
Sàn
HNX-Index
132,60 +0,41 / +0,31%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
22/09/2020
129,94
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 57.260.119
GTGD: 752.557,00
Sàn
UPCOM-Index
60,96 +0,30 / +0,49%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
21/09/2020
60,47
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 27.678.593
GTGD: 455.645,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ