Phê duyệt lập quy hoạch Nghệ An thành trung tâm công nghệ cao của Bắc Trung Bộ

Nhàđầutư
Với mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
QUỐC KHÁNH
06, Tháng 08, 2020 | 19:26

Nhàđầutư
Với mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

15966780138011345764260247156928

Phối cảnh quy hoạch đại lộ Vinh - Cửa Lò

Tại quyết định phê duyệt, Chính phủ yêu cầu tỉnh Nghệ An phải đảm bảo bản quy hoạch vừa đánh giá được thực trạng đặc thù của tỉnh Nghệ An vừa xây dựng được phương án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nội dung của quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu quy hoạch phải bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu việc lập Quy hoạch là vừa kết nối đồng bộ vừa tạo ra không gian phát triển cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều đó nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch và loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, khi tiến hành lập quy hoạch, Nghệ An phải xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ