Phân bón hữu cơ giải pháp phát triển nông nghiệp sạch ở Việt Nam

Nhàđầutư
Các giải pháp để sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ góp phần giúp phát triển nông nghiệp sạch được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại hội nghị “Phát triển phân bón hữu cơ” diễn ra sáng nay 9/3 tại Hà Nôi.
PHAN CHÍNH
10, Tháng 03, 2018 | 16:01

Nhàđầutư
Các giải pháp để sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ góp phần giúp phát triển nông nghiệp sạch được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại hội nghị “Phát triển phân bón hữu cơ” diễn ra sáng nay 9/3 tại Hà Nôi.

anh 1

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông phát biểu tại hội nghị 

Mục tiêu và các giải pháp

Tập trung ra soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phân bón nói chung và phân bón hữu cơ nói riêng để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý phân bón.

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích ưu tiên sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ nguyên liệu có sẵn trong nước; tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm này; có cơ chế, chính sách hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền sử dụng phân bón hữu cơ; khuyến khích cơ chế tạo dựng thương hiệu, chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp liên quan đến sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ.

Xây dựng quy hoạch quốc gia về sản xuất phân bón trên cơ sở cân đối giữa phân bón vô cơ và hữu cơ, nâng dần tỷ trọng sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân bón làm tiền đề cho việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng phân bón.

Nâng cao năng lực hệ thống quản lý chất lượng phân hữu cơ: Rà soát tổng thể, đánh giá, chỉ định và từng bước nâng cấp, cơ chế thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đề xuất ít nhất 03 phòng thử nghiệm kiểm chứng.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học và phân bón hữu cơ: Hỗ trợ và khuyến khích viện, trường, trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học, cơ sở sản xuất, …đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ tiên tiến, đặc biệt là các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các công nghệ sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, công nghệ sử dụng chủng vi sinh vật phân giải hiệu quả các loại cơ chất từ phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến, rác thải sinh hoạt…, triển khai một số dự án khoa học công nghệ trọng điểm nhằm phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: Phối hợp các lực lượng chức năng, tăng cường trách nhiệm chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng thanh tra chuyên ngành…, tổng kiểm tra về chất lượng phân bón đang sản xuất, nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Xử lý triệt để và công khai kết quả đánh giá đối với tổ chức, các nhân có phát hiện vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và doanh nghiệp được biết.

Đẩy mạnh hợp tác song phương, thu hút đầu tư, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực của các nước phát triển và tổ chức quốc tế để chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới, tiên tiến phù hợp điều kiện thực tế Việt Nam nhằm phát triển phân bón hữu cơ.

Xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, và tầm quan trọng trong việc sản xuất, sử dụng phân bón cân đối, đúng cách và lợi ích lâu dài của việc sử dụng phân bón hữu cơ cũng như hệ lụy của việc lạm dụng phân bón vô cơ, hướng dẫn và giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ có hiệu quả kinh tế cao, mô hình sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống ở quy mô nông hộ trên cơ sở tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại chỗ.

anh

Toàn cảnh hội nghị phát triển phân bón hữu cơ 

Phân bón hóa học gây ô nhiễm, và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, tính đến tháng 12/2017, số lượng sản phẩm phân bón vô cơ đang được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng trong nước nhiều gấp 19 lần so với phân bón hữu cơ (713 sản phẩm phân bón hữu cơ và 13.423 sản phẩm phân bón vô cơ). Việc sử dụng phân bón hóa học trong thời gian dài đã giây ô nhiễm, thoái hóa đất đai và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản.

Hiện nay, cả nước có 180 doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ, chiếm 24,5% trên tổng số 735 doanh nghiệp sản xuất phân bón đã được Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương cấp phép với quy mô công suất lớn nhỏ khác nhau (từ 20 nghìn đến 500 nghìn tấn/năm).

Với mục tiêu chung là phát triển phân bón hữu cơ đảm bảo hiệu quả, bền vững góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường. trong đó, sử dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, tăng lượng phân bón hữu cơ sản xuất công nghiệp sử dụng trong nước ít nhất 3 triệu tấn/năm và xuất khẩu đạt 0,5 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, tăng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ so với tổng số sản phẩm phân bón từ 5 % hiện nay lên 10 % trong thời gian tới, khuyến khích, vận động để đảm bảo ít nhất 50 % trong tổng số các đơn vị sản xuất phân bón cả nước cam kết đầu tư phát triển sản xuất phân bón hữu cơ, đặc biệt là các đơn vị sản xuất phân bón vô cơ lớn hiện nay.

Trong năm 2018, cơ bản hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân bón hữu cơ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
953,80 +2,21 / +0,23%
Lúc 04/12/2018 10:21:26
Cao nhất
09/04/2018
1197,44
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 383
KLGD: 55.274.893
GTGD: 1,19 triệu
Sàn
HNX-Index
107,29 -0,35 / -0,33%
Lúc 04/12/2018 10:21:26
Cao nhất
09/04/2018
137,00
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 210
KLGD: 13.895.246
GTGD: 197.984,00
Sàn
UPCOM-Index
53,07 +0,01 / +0,02%
Lúc 04/12/2018 10:21:26
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 284
KLGD: 4.553.291
GTGD: 89.797,00

Nguồn: VPBS