Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VPBank, FE Credit báo cáo kết quả rà soát quy trình thu hồi nợ trước 15/7

Nhàđầutư
Liên quan tới vụ việc đòi nợ của FE Credit đối với khách hàng vay gây bức xúc trong dư luận, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn yêu cầu VPBank, FE Credit giải trình về quy định nội bộ trong cấp tín dụng và thu hồi nợ trước ngày 15/7/2020.
ĐÌNH VŨ
30, Tháng 06, 2020 | 10:05

Nhàđầutư
Liên quan tới vụ việc đòi nợ của FE Credit đối với khách hàng vay gây bức xúc trong dư luận, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn yêu cầu VPBank, FE Credit giải trình về quy định nội bộ trong cấp tín dụng và thu hồi nợ trước ngày 15/7/2020.

Liên quan đến vụ việc đòi nợ của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) đối với khách hàng vay, gây bức xúc trong dư luận, nhằm làm rõ việc tuân thủ quy định của pháp luật và có đủ thông tin cung cấp cho tổ chức, cá nhân liên quan, NHNN đã ban hành công văn số 4660 và công văn số 4661 yêu cầu các công ty tài chính và ngân hàng mẹ rà soát quy trình cấp tín dụng và thu hồi nợ.

vay_tin_chap

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VPBank, FE Credit báo cáo kết quả rà soát quy trình thu hồi nợ trước 15/7/2020

Cụ thể, NHNN yêu cầu VPBank, FE Credit và Công ty tài chính TNHH HD SAISON, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của FE Credit về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của FE Credit. Trong đó bao gồm việc xét duyệt, cấp tín dụng; theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ; thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của FE Credit với các đối tác thu hồi nợ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của FE Credit.

Công ty tài chính TNHH HD SAISON; Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam, rà soát toàn bộ các quy định nội bộ và việc thực hiện các quy định nội bộ của Công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và các Công ty tài chính trên báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và NHNN chi nhánh Hồ Chí Minh chậm nhất ngày 15/7/2020.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
868,72 -2,49 / -0,29%
Lúc 13/07/2020 15:29:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 246.073.500
GTGD: 4,34 triệu
Sàn
HNX-Index
115,59 -0,07 / -0,06%
Lúc 13/07/2020 15:29:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 32.638.072
GTGD: 357.715,00
Sàn
UPCOM-Index
57,28 +0,03 / +0,05%
Lúc 13/07/2020 15:29:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.321.226
GTGD: 200.623,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ