Cổ đông VPBank chấp thuận giảm room ngoại, mua hàng trăm triệu cổ phiếu quỹ

Nhàđầutư
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ VPBank năm 2020, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ, trái phiếu quốc tế và giảm "room" ngoại xuống 15%.
ĐÌNH VŨ
11, Tháng 05, 2020 | 14:14

Nhàđầutư
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ VPBank năm 2020, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ, trái phiếu quốc tế và giảm "room" ngoại xuống 15%.

vpbank

VPBank sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài xuống 15%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ, mua lại trái phiếu quốc tế, giảm room ngoại xuống 15% và phương án họp ĐHĐCĐ trực tuyến. 

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ là tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (khoảng 122 triệu cổ phiếu). Thời gian dự kiến trong năm 2020.

VPBank cũng sẽ mua lại trái phiếu đã phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note và đã niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. Thời gian thực hiện trong năm 2020 hoặc 2021. Trước đó, VPBank đã phát hành thành công đợt 1 với tổng mệnh giá 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. 

Cổ đông VPBank cũng thống nhất tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank giảm từ 22,77% xuống còn 15%. Tuy nhiên, đây là nội dung nhận được ít sự đồng thuận nhất trong 5 nội dung xin ý kiến cổ đông. Có 139 phiếu tán thành, chiếm 84,7% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng 73,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank; có 18 phiếu không tán thành, chiếm 10,9% tổng số phiếu biểu quyết thu về; 7 phiếu không có ý kiến.

Việc giảm tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài là quyết định quan trọng với một ngân hàng. Theo HĐQT VPBank, lý do để HĐQT đưa ra quyết định này vì trong thời gian qua, do cuộc khủng hoảng về tài chính từ dịch bệnh, các quỹ đầu tư nước ngoài (đặc biệt từ Mỹ và Châu Âu) có xu hướng rút khỏi các thị trường chứng khoán châu Á. Một số cổ đông nước ngoài của VPBank cũng không nằm ngoài xu hướng này và do vậy đã có một lượng cổ phiếu bán ra. Hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/ vốn điều lệ VPBank đã giảm khoảng 0,34% so với mức chốt trên.

"Với tình hình dịch bệnh trên toàn cầu chưa được cải thiện, có thể xu hướng này chưa dừng lại. Đây là cơ hội để VPBank xin giữ lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhằm mục đích chào bán cho các cổ đông nước ngoài khác muốn đầu tư vào ngân hàng khi thị trường tài chính thực sự quay lại ổn định, từ đó có thể có cơ hội tạo ra thặng dư vốn trực tiếp cho ngân hàng", HĐQT VPBank nhấn mạnh.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Điều chỉnh kích thước chữ