Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5 nghìn tỷ đồng

Nhàđầutư
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chấp thuận việc Nam A Bank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo đề nghị của ngân hàng này.
ĐÌNH VŨ
07, Tháng 01, 2020 | 10:33

Nhàđầutư
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chấp thuận việc Nam A Bank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo đề nghị của ngân hàng này.

Theo phương án tăng vốn năm 2019 của Nam A Bank được đại hội cổ đông thông qua ngày 23/3/2019, ngân hàng này sẽ thực hiện 4 đợt phát hành với tổng số lượng hơn 164,6 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 1.646 tỷ đồng để tăng vốn từ hơn 3.300 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

Trong đó ngân hàng chia cổ tức với tỷ lệ 16% tính trên mệnh giá cổ phần thông qua việc phát hành 53,65 triệu cổ phiếu, trị giá 536,56 tỷ đồng. 

Việc tăng vốn đợt 2 sẽ được thực hiện qua việc chào bán gần 111 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 1.110 tỷ đồng thông qua 3 đợt: chào bán cho cổ đông hiện hữu 43.924.788 cổ phần (13,1% vốn điều lệ hiện hành), chào bán riêng lẻ 50,3 triệu cổ phiếu (15%), phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là 16,77 triệu cổ phần (5%)… Giá phát hành tối thiểu không thấp hơn mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phiếu.

nam-a-bank

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5 nghìn tỷ đồng

Theo văn bản chấp thuận của NHNN, đối với phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết, NHNN sẽ xem xét, có ý kiến sau khi Nam A Bank trình NHNN phương án xử lý cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp việc tăng vốn điều lệ dẫn đến việc hình thành cổ đông lớn hoặc cổ đông lớn trở thành cổ đông thường, văn bản đề nghị phải bao gồm các thông tin sau: tên cổ đông, tỷ lệ cổ phần sở hữu trước và dự kiến sau khi Nam A Bank tăng vốn điều lệ.

NHNN yêu cầu Nam A Bank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Mặt khác, ngân hàng phải thông báo cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của Nam A Bank thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
863,77 +6,29 / +0,73%
Lúc 28/05/2020 13:30:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 203.413.668
GTGD: 3,48 triệu
Sàn
HNX-Index
109,52 +0,63 / +0,58%
Lúc 28/05/2020 13:30:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 26.593.688
GTGD: 332.941,00
Sàn
UPCOM-Index
55,05 +0,12 / +0,22%
Lúc 28/05/2020 13:30:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 9.253.757
GTGD: 155.171,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ