Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhàđầutư
Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách.
VĂN DŨNG
10, Tháng 07, 2020 | 17:20

Nhàđầutư
Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh Kon Tum tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6.112 tỷ đồng.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm tính đến ngày 31/5/2020 là 10.182 ha, đạt 96,2% kế hoạch và bằng 95,7% so với cùng kỳ; Ước 6 tháng đầu năm thực hiện 10.221 ha, đạt 96,6% so với kế hoạch và bằng 96,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.005 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 14% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp có lợi thế được chú trọng phát triển, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu được duy trì sản xuất và có sự tăng trưởng.

received_268025374290513 (1)

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum. Ảnh: Văn Dũng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 9.346 tỷ đồng, đạt 41,5% so với kế hoạch và tăng 4,26% so với cùng kỳ. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, kim ngạch xuất khẩu ước 60,1 triệu USD, đạt 40% so với kế hoạch, giảm 3,84% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đến Kon Tum ước đạt 190.500 lượt, tổng doanh thu ước đạt 85,4 tỷ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng phòng ước đạt 50%.

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước khoảng 1.532 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán địa phương giao và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương ước khoảng 4.632 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán và bằng 136,2% so cùng kỳ. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh Kon Tum cho rằng, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại kết luận số 1195-KL/TU, ngày 25/11/2019 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo, giải pháp của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh sản xuất, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Coivd-19. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ…

Cùng với đó, xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản trên địa bản tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, rà soát xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX), phấn đấu năm 2020 chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng so với năm trước. Xây dựng Chương trình Xúc tiến Thương mại của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo dõi diễn biến, tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu từ khai thác quỹ đất và các nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thật sự cần thiết trong dự toán được giao…

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
843,20 +1,74 / +0,21%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 309.297.390
GTGD: 4,87 triệu
Sàn
HNX-Index
113,53 +0,75 / +0,67%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 53.861.995
GTGD: 576.660,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 +0,08 / +0,14%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 15.993.506
GTGD: 233.917,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ