Hụt thu cân đối ngân sách, Quảng Ngãi 'xin' tạm cấp 2.667 tỷ

Nhàđầutư
Do hụt thu cân đối ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp và không còn khả năng cân đối thu chi năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 2.667 tỷ đồng để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020.
THÀNH VÂN
25, Tháng 11, 2020 | 17:16

Nhàđầutư
Do hụt thu cân đối ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp và không còn khả năng cân đối thu chi năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 2.667 tỷ đồng để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020.

Ngày 25/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn kiến nghị gửi Bộ Tài Chính về việc đề nghị cấp kinh phí đảm bảo các nhiệm vụ chi của địa phương năm 2020. 

Theo đó, năm 2019, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao 2.424 tỷ đồng. Nhằm thực hiện nội dung công văn số 11456/BTC-NSNN ngày 26/9/2019 của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn lực của địa phương để bù hụt thu cân đối ngân sách tỉnh năm 2019. 

Sang năm 2020, thu cân đối ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 15.211 tỷ đồng (91,6% dự toán Trung ương giao) trong đó ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 9.119 tỉ đồng (77% dự toán Trung ương giao). Dự kiến, Quảng Ngãi sẽ mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán trung ương giao là 2.720 tỷ đồng và mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo cấp so với dự toán trung ương là 3.334 tỷ đồng.  

Cau-Quang-Ngai-7359-1582879924

Hụt thu cân đối ngân sách, Quảng Ngãi đề nghị tạm cấp 2.667 tỷ đồng. (Ảnh VnExpress)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài Chính tại Công văn số 8299/BTC-NSNN và Công văn số 12503/BTC-NSNN ngày 09/10/2020, tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng tất cả các nguồn lực hợp pháp theo quy định, đồng thời cũng thực hiện cắt, giảm, giản một số nhiệm vụ chi của địa phương nhưng vẫn không đảm bảo nguồn để thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối, nhất là chi cho con người, chi an sinh xã hội. 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi đã có các Công văn đề nghị Trung ương quan tâm xem xét bổ sung trong cân đối cho ngân sách địa phương do giảm thu ngân sách địa phương năm 2020 so với dự toán Trung ương giao và có công văn gửi Bộ Tài Chính quan tâm bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương ban hành năm 2020 với kinh phí 1.838 tỷ đồng. 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, do hụt thu ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp, tỉnh Quảng Ngãi không còn khả năng cân đối thu - chi năm 2020. Hiện nay, Quảng Ngãi đã mất cân đối thu - chi lớn, để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, an sinh xã hội.

"UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 cho địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là 2.667 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm kinh phí thực hiện cách chế dộ chính sách do Trung ương ban hành", văn bản nêu rõ. 

Sau khi kết thúc niên độ 2020, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xác định cụ thể số hụt thu và báo cáo theo quy định.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.166,78 +2,57 / +0,22%
Lúc 24/01/2021 09:14:22
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 758.315.840
GTGD: 16,02 triệu
Sàn
HNX-Index
240,11 -0,16 / -0,07%
Lúc 24/01/2021 09:14:22
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 152.024.664
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,60 +0,14 / +0,18%
Lúc 24/01/2021 09:14:22
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 105.308.429
GTGD: 1,01 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ