Quảng Ngãi chú trọng chất lượng dự án khi thu hút đầu tư

Nhàđầutư
Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư. Đặc biệt, Quảng Ngãi sẽ quan tâm đến chất lượng dự án, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, cảng biển, hệ thống logistics...
THÀNH VÂN
02, Tháng 11, 2020 | 09:54

Nhàđầutư
Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư. Đặc biệt, Quảng Ngãi sẽ quan tâm đến chất lượng dự án, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, cảng biển, hệ thống logistics...

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2020. Số lượng các nhà đầu tư trong nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư giảm mạnh, tỉnh không triển khai tổ chức đi xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể đến tỉnh để tìm hiểu cơ hội đầu tư do cách ly xã hội và hạn chế đi lại.

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc, hỗ trợ và đón tiếp một số đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo khảo sát và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh, hướng dẫn thủ tục một số dự án như: dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Thạch Bích của Công ty CP Tập đoàn T&T, một số dự án về du lịch và khu đô thị sinh thái của tập đoàn Vingroup, dự án Khu Thương mại dịch vụ và trưng bày sản phẩm thép Nam Kim của Công ty TNHH MTV Nam Kim Organic Farm…

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi còn hỗ trợ thủ tục chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam với 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản). 

Settop_Hoa_Phat_0227

Quảng Ngãi chú trọng chất lượng dự án khi thu hút đầu tư.

Theo đó, kết quả thu hút đầu tư từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư là 64,025 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 64 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.953,55 triệu USD. Cấp mới 51 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 2.368 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên toàn tỉnh có 673 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư là 296.000 tỷ đồng.

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2020, hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hướng dẫn thủ tục và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để hoàn thành thủ tục và triển khai dự án. Tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư theo định hướng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chủ yếu tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian đến, tỉnh Quảng Ngãi luôn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi các dự án đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi, tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư ”tại chỗ” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư.

Tập trung mọi nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để thu hút các dự án đầu tư có quy mô vừa và lớn vào tỉnh, đặc biệt chú trọng thu hút dự án thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ, có lợi thế so sánh và các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội. 

Năm 2021 là năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025. Nhằm phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng của tỉnh, đặc biệt là trong công tác thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi sẽ quan tâm đến chất lượng dự án, ưu tiên thu hút các dự án về lĩnh vực công nghiệp hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, cảng biển, hệ thống logistics, công nghệ sạch, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ.

Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.196,21 +2,01 / +0,17%
Lúc 18/01/2021 13:59:15
Cao nhất
15/01/2021
1188,84
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 627.051.949
GTGD: 14,41 triệu
Sàn
HNX-Index
232,21 +6,74 / +2,99%
Lúc 18/01/2021 13:59:15
Cao nhất
15/01/2021
220,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 119.560.401
GTGD: 1,78 triệu
Sàn
UPCOM-Index
78,67 +0,03 / +0,04%
Lúc 18/01/2021 13:59:15
Cao nhất
15/01/2021
77,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 51.685.611
GTGD: 794.876,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ