HBC: Quý III lãi 203,9 tỷ đồng, hoàn thành 61,73% kế hoạch doanh thu năm 2018

Nhàđầutư
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty Cổ phần xây dựng Hòa Bình (mã HBC) ghi nhận lãi trước thuế giảm 18,5%, đạt 638.7 tỷ đồng.
Nguyễn Na
06, Tháng 11, 2018 | 10:09

Nhàđầutư
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty Cổ phần xây dựng Hòa Bình (mã HBC) ghi nhận lãi trước thuế giảm 18,5%, đạt 638.7 tỷ đồng.

HBC

 

Công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình  (mã HBC) vừa công bố thông tin lợi nhuận quý III/2018 hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần quý III/2018 của HBC tăng 11,5%, đạt gần 4.688 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 9,5% lên 10,24%.

Lợi nhuận gộp của HBC tăng 19,67% so với cùng kỳ năm trước, đạt 480.2 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp đứng ở mức 145,4 tỷ đồng, tăng tới 88,46% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính tăng 18,8%, đạt 83,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt 23,1 tỷ đồng, giảm với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do lãi bán hàng trả chậm, chậm thanh toán giảm mạnh 93,7% còn 373 triệu đồng. Do vậy, lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh của HBC đạt 263,6 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính ra, lợi nhuận trước thuế quý III/2018 của HBC đạt 266,9 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.767 tỷ đồng, gấp 1,16 lần so với cùng kỳ năm 2017; lãi trước thuế giảm 18,5%, đạt 638,7 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng công ty đã thực hiện được 61,73% kế hoạch kinh doanh và 46,94% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm 2018.

Sau 3 quý, tổng tài sản của công ty tăng 9,6%, đạt 15.339 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 85%, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 10.798 tỷ đồng, tăng 17,49% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng chiếm 56,2%, đạt 6.070 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định 1.417 tỷ đồng, giảm 0,1% so với đầu kỳ.

Công ty đang có 12.531 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 8,6%, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tới 11.852 tỷ đồng, tăng  8,7% so với đầu năm .

Chốt phiên 5/11, thị phiếu HBC đạt 20.700 đồng/cổ phiếu, giảm 0,9% so với mức giá tham chiếu.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
855,05 +8,13 / +0,96%
Lúc 13/08/2020 15:59:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 256.244.523
GTGD: 4,45 triệu
Sàn
HNX-Index
116,93 +0,83 / +0,71%
Lúc 13/08/2020 15:59:17
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 43.496.987
GTGD: 510.064,00
Sàn
UPCOM-Index
56,86 +0,08 / +0,14%
Lúc 13/08/2020 15:59:17
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.778.659
GTGD: 257.079,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ