Hà Nội: Đầu tư gần 21,2 tỷ đồng phát triển rừng phòng hộ

Nhàđầutư
Để phát huy tốt khả năng phòng hộ của rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội triển khai trồng mới 200ha trên diện tích đất trồng không có cây gỗ tái sinh, đất có cây nông nghiệp thuộc địa bàn các huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai với dự kiến kinh phí đầu tư gần 21,2 tỷ đồng.
HÀ MY
20, Tháng 11, 2017 | 10:59

Nhàđầutư
Để phát huy tốt khả năng phòng hộ của rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội triển khai trồng mới 200ha trên diện tích đất trồng không có cây gỗ tái sinh, đất có cây nông nghiệp thuộc địa bàn các huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai với dự kiến kinh phí đầu tư gần 21,2 tỷ đồng.

trong-rung-phong-ho

 Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng xây dựng kế hoạch phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố dự kiến gần 21,2 tỷ đồng

Theo thống kê của Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội, trên địa bàn thành phố có gần 27.757ha rừng và đất lâm nghiệp được phân bố tại 7 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Sơn Tây, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất). Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch cho phát triển rừng phòng hộ là 6.279ha, chiếm 22,6% tổng diện tích đất lâm nghiệp, trong đó: Diện tích đất có rừng là 4.011ha, chiếm 63,9%; diện tích đất trống chưa có rừng 2.267ha, chiếm 6,1%.

Phần lớn diện tích rừng phòng hộ của Hà Nội là rừng trồng (chiếm 97,4% diện tích đất có rừng), với các loài cây như: Thông, keo, bạch đàn. Rừng có trữ lượng thấp, nhiều diện tích rừng bạch đàn sinh trưởng kém gây thoái hóa đất, rừng keo đến tuổi khai thác nhưng không được khai thác nên đã bị rỗng ruột, gãy đổ. Diện tích rừng tự nhiên của thành phố chiếm 2,6% và chủ yếu là rừng nghèo và rừng nghèo kiệt nên giá trị phòng hộ, giá trị cảnh quan và giá trị kinh tế không cao.

Trước thực trạng rừng và đất lâm nghiệp như đã nêu ở trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2019.

Theo đó, Ban quản lý triển khai trồng mới 200ha trên diện tích đất trồng không có cây gỗ tái sinh, đất có cây nông nghiệp thuộc địa bàn các huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai với dự kiến kinh phí đầu tư gần 21,2 tỷ đồng.

Từ đó, góp phần tạo ra môi trường sinh thái bền vững và phát huy tốt khả năng phòng hộ của rừng; từng bước khai thác các tiềm năng của rừng để phát triển du lịch sinh thái bền vững; nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích rừng, góp phần cải thiện đời sống của người dân địa phương.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
680,23 +17,70 / +2,67%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 267.021.451
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
95,56 +2,92 / +3,15%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.716.009
GTGD: 316.819,00
Sàn
UPCOM-Index
48,63 +0,89 / +1,86%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 28.356.917
GTGD: 375.319,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ