FLC: Lợi nhuận sau thuế quý II/2018 tăng 400%

Nhàđầutư
Công ty CP Tập đoàn FLC vừa công bố BCTC quý II/2018.
HÓA KHOA
31, Tháng 07, 2018 | 16:47

Nhàđầutư
Công ty CP Tập đoàn FLC vừa công bố BCTC quý II/2018.

nhadautu - 700 ty dong tien dau tu bamboo da duoc the hien trong BCTC quy II 2018

 

Theo đó, doanh thu thuần quý II/2018 của Tập đoàn đạt gần 2.988 tỷ đồng, tăng đến gần 130% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tăng mạnh, tương ứng với đó giá vốn hàng bán tăng gần 133%, qua đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 109% đạt hơn 347,2 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh, đi cùng với đó là một loạt các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí tài chính cũng đều tăng mạnh, chỉ duy nhất chi phí quản lý doanh nghiệp 92,4 tỷ đồng là giảm so với quý II/2017.

Tính ra, LNST FLC tăng 400% đạt hơn 25,4 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tiền và các khoản tương đương tiền tính đến cuối kỳ 30/6/2018 tăng gấp đôi đạt hơn 836,3 tỷ đồng.  Sự tăng trưởng ở khoản mục này có vẻ liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT FLC – ông Trịnh Văn Quyết tuyên bố, con số 700 tỷ đồng vốn đâu tư vào Dự án vận tải Hàng không Tre Việt sẽ được thể hiện trong BCTC quý II/2018.

Như vậy, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018 của FLC đạt 5.914 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái, có thể thấy doanh thu từ bất động sản đóng góp 42% tổng doanh thu.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 124,7 tỷ đồng, giảm 12% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
864,50 +1,08 / +0,13%
Lúc 08/07/2020 15:59:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 237.540.566
GTGD: 4,30 triệu
Sàn
HNX-Index
114,18 +0,47 / +0,41%
Lúc 08/07/2020 15:59:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 27.791.724
GTGD: 322.542,00
Sàn
UPCOM-Index
56,78 +0,43 / +0,76%
Lúc 08/07/2020 15:59:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 14.925.182
GTGD: 241.359,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ