DHG: Kế hoạch doanh thu giảm 1,1% nhưng lợi nhuận lại tăng 6,7%

Nhàđầutư
Công ty CP Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
BẢO NGỌC
15, Tháng 03, 2018 | 12:59

Nhàđầutư
Công ty CP Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

nhadautu - DHG

 DHG: Kế hoạch doanh thu giảm 1,1%, lợi nhuận sau thuế tăng 6,7%

DHG dự tính chỉ tiêu kinh doanh 2018 doanh thu đạt 4.017 tỷ đồng, giảm 1,1% so với thực hiện trong năm 2017. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 768 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2017.

Chi tiết kế hoạch cho từng mảng không được công bố cụ thể. Tuy nhiên, công ty chứng khoán VCSC đánh giá sự chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DHG có thể đến từ việc ngưng hoạt động phân phối cho bên thứ ba, như một phần của quá trình nới room khối ngoại.

Trong tầm nhìn kế hoạch kinh doanh 2018 – 2019 – 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ công ty phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2018 - 2020 theo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 13%/năm và chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 7%/năm. Chỉ tiêu này được đưa ra dựa trên các cơ sở như tình hình hoạt động kinh doanh của DHG, một số ngành nghề kinh doanh bị hạn chế sau khi rới room sẽ bị mất doanh thu và lợi nhuận.

Để thực hiện các bước xử lý ngành nghề hạn chế kinh doanh sau nới room, DHG dự kiến sáp nhập 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In bao bì DHG.

Đáng chú ý, công ty dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông về việc chuyển các nhà máy mới từ công ty con thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc, tạo điều kiện nới room khối ngoại. Lưu ý rằng trước đây, sản phẩm của các công ty con của DHG được bán cho công ty mẹ, sau đó mới bán ra thị trường bên ngoài. Theo cơ quan nhà nước thì đây được xem là phân phối bên thứ ba. Công ty dự kiến thay đổi sẽ có hiệu lực chậm nhất là vào ngày 1/7/2018.

Trong năm 2017 DHG đã tạm ứng cổ tức 2 đợt với tổng tỷ lệ là 25% mệnh giá. Phần 5% còn lại dự kiến sẽ chi sau ĐHĐCĐ.

Ở tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018, DHG dự kiến chia cổ tức 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% mệnh giá.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
696,06 +1,85 / +0,27%
Lúc 29/03/2020 15:59:22
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 327.993.584
GTGD: 4,42 triệu
Sàn
HNX-Index
97,11 -0,70 / -0,72%
Lúc 29/03/2020 15:59:22
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 46.537.818
GTGD: 421.972,00
Sàn
UPCOM-Index
48,82 -0,18 / -0,37%
Lúc 29/03/2020 15:59:22
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.503.559
GTGD: 159.457,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ