Cổ phiếu "trà đá" của TKV đắt khách

Nhàđầutư
Toàn bộ hơn 7,6 triệu cổ phần công ty CP Vận tải Thủy – Vinacomin (mã WTC) và 17,8 triệu cổ phần công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV (Vinacominland) đã được bán hết trong phiên đấu giá sáng nay.
HÓA KHOA
22, Tháng 11, 2018 | 13:42

Nhàđầutư
Toàn bộ hơn 7,6 triệu cổ phần công ty CP Vận tải Thủy – Vinacomin (mã WTC) và 17,8 triệu cổ phần công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV (Vinacominland) đã được bán hết trong phiên đấu giá sáng nay.

nhadautu--vinacomin-thoai-von-0203

 

Cụ thể, 7,6 triệu cổ phần WTC đã được bán hết với mức giá đấu thành công bình quân là 12.200 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 93,2 tỷ đồng. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là hai nhà đầu tư, 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân.

Trong khi đó, 6 nhà đầu tư (2 tổ chức và 4 cá nhân) cũng mua thành công hơn 17,8 triệu cổ phần Vinacominland. Được biết, giá đấu thành công bình quân là 10.931 đồng/cổ phần, cao hơn 1,2% so với mức giá TKV đưa ra. Tổng giá trị cổ phần bán được là 195,3 tỷ đồng.

Như vậy, TKV đã thu về tổng cộng hơn 288,6 tỷ đồng từ hai phiên đấu giá này.

Kết thúc quý II/2018, doanh thu thuần Vinacominland đạt gần 19 tỷ đồng, giảm mạnh gần 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, nhờ doanh thu lãi tiền gửi tiền vay tăng đến hơn 168,3% đạt 2,4 tỷ đồng, do đó lãi trước thuế Vinacominland đạt hơn 1 tỷ đồng, tương đương tăng gần 59,4% so với quý II/2017.   

Với WTC, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm WTC đạt 335,3 tỷ đồng, tăng gần 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái; LNST tăng 85,40% đạt 15,8 tỷ đồng.

Tuy vậy, có thể thấy sự tăng trưởng về mặt lợi nhuận không phản ánh nhiều vào mức giá thị trường của WTC. Điều này có thể lý giải từ đánh giá của kiểm toán BDO tại BCTC hợp nhất bán niên 2018.

Theo đó, họ nhận định khoản lỗ lũy kế WTC tại thời điểm 30/6/2018 là gần 103 tỷ đồng, vượt quá nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty là hơn 2,8 tỷ đồng và cũng tại ngày này, khoản nợ ngắn hạn của đơn vị vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 34 tỷ đồng. Kiểm toán BDO nhấn mạnh, ”Những dấu hiệu này đã chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị”.

Chốt phiên 21/11, thị giá WTC đạt 2.300 đồng/cổ phiếu, đi ngang ở mức giá tham chiếu. 

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
701,80 +21,57 / +3,17%
Lúc 03/04/2020 15:59:29
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 233.091.019
GTGD: 3,50 triệu
Sàn
HNX-Index
97,77 +2,16 / +2,26%
Lúc 03/04/2020 15:59:29
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 47.284.607
GTGD: 393.759,00
Sàn
UPCOM-Index
49,14 +0,51 / +1,05%
Lúc 03/04/2020 15:59:29
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 18.980.171
GTGD: 217.110,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ