64 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE

Nhàđầutư
Thêm vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là 2 mã chứng khoán DAH của Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á và KDC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido, qua đó nâng tổng số cổ phiếu trong danh sách này lên 64 mã.
HÓA KHOA
20, Tháng 08, 2018 | 10:24

Nhàđầutư
Thêm vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là 2 mã chứng khoán DAH của Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á và KDC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido, qua đó nâng tổng số cổ phiếu trong danh sách này lên 64 mã.

1_92511

 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. 

Theo đó, danh sách này thêm vào 2 mã chứng khoán DAH và KDC, qua đó nâng tổng số lượng cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên sàn HOSE lên 64 mã.

Cụ thể, DAH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được đưa vào danh sách này do BCTC bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Với KDC, mã này lại có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 là con số âm.

Hiện tại, danh sách 64 mã mà HOSE công bố trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm:

4 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt: HVG, PNC, AGF, KAC. 

20 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo: AGR, ATG, CMX, HAG, HAS, JVC, LAF, NAV, PTC, PXT, RDP, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS, VPK

11 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát: CIG, ICF, LCM, NVT, OGC, PIT, PPI, PTL, PXI, RIC, VHG.

16 mã có thời gian niên niêm dưới 6 tháng: DBD, DPG, FRT, HPX, HSL, PMG, SGN, SMB, SCS, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, VPD, YEG

8 mã có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2018 là con số âm: KDC, CHP; CLW, DXV, KDC, PXS, TMT, VIS.

3 mã có báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán: BHN, HLG, TNT.

2 mã có báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: DAH, KHP.

Bình luận
Sàn
VN-Index
912,50 +4,23 / +0,47%
Lúc 28/09/2020 15:59:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 420.240.133
GTGD: 7,25 triệu
Sàn
HNX-Index
133,19 +1,67 / +1,27%
Lúc 28/09/2020 15:59:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 58.082.375
GTGD: 782.172,00
Sàn
UPCOM-Index
61,78 +0,49 / +0,80%
Lúc 28/09/2020 15:59:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 33.559.452
GTGD: 464.906,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ