Vietcombank bỏ trống kế hoạch lợi nhuận năm 2020 để chờ Ngân hàng Nhà nước

Nhàđầutư
Đại diện Vietcombank cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, các chỉ báo vĩ mô 2020 đã được điều chỉnh phù hợp với kinh tế vĩ mô.
ĐÌNH VŨ
26, Tháng 06, 2020 | 16:16

Nhàđầutư
Đại diện Vietcombank cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, các chỉ báo vĩ mô 2020 đã được điều chỉnh phù hợp với kinh tế vĩ mô.

20200626_TMT_DHDCD Vietcombank lan thu 13_anh 1

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Vietcombank

Ngày 26/6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Báo cáo cập nhật về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết, tính đến ngày 25/6, huy động vốn của ngân hàng tăng 3,4% trong khi tăng trưởng tín dụng cũng ở mức tương đương (3,4%). Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Vietcombank ở mức cùng kỳ năm 2019. 

Ông Dũng cho biết, tăng trưởng huy động vốn của Vietcombank xấp xỉ mức tăng trưởng chung toàn ngành và tín dụng thì tăng cao hơn. "Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng tương đối cao so với các ngân hàng thương mại nhà nước khác trong khi nợ xấu chỉ ở  khoảng 0,8%, tăng nhẹ so với mức 0,78% hồi đầu năm", ông Dũng nói.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về lượng nợ đang cơ cấu lại cho khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và nhận định của ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh hiện tại, ông Dũng nhận định: Đại dịch COVID-19 chắc chắn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn ngành. Diễn biến của dịch bệnh hết sức phức tạp, khó lường nên thời điểm hiện tại đánh giá tác động tương đối khó khăn, trong khi danh mục tín dụng của Vietcombank trải rộng khắp các ngành và cả nước.

"Hiện dư nợ đã được và đang được ngân hàng xem xét cơ cấu lại là 44.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng trên 30.000 tỷ đồng dư nợ đã có những khoản nợ được cơ cấu lại với tổng số nợ được cơ cấu lại là khoảng 14.000 tỷ đồng. Ngoài ra, có khoảng 10.000 tỷ nữa có thể được cơ cấu lại  nữa, tức tổng số nợ sẽ xem xét cơ cấu lại là 24.000 tỷ đồng. Từ nay tới cuối năm dự kiến tăng 10% nữa", ông Dũng cho biết.

ĐHĐCĐ Vietcombank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 bao gồm 2 cấu phần.

Thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 18%. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa cuối năm 2020. Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm 6.675 tỷ đồng, lên 43.764 tỷ đồng.

Thứ 2 là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Khối lượng phát hành tối đa là 241.077.034 cổ phiếu.

Vietcombank cho biết, nếu không tăng được vốn, Vietcombank sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo qui định, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế của ngân hàng, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Vietcombank cũng như đóng góp của ngân hàng cho ngân sách nhà nước.

ĐHĐCĐ Vietcombank cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng tài sản tăng gần 7%, lên hơn 1,308 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%, đạt 815.525 tỷ đồng. Huy động vốn đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm trước; tỉ lệ nợ xấu dự kiến dưới 1,5%.

Vietcombank để trống chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 và trình cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch tài chính 2020 phù hợp với diễn biến dịch bệnh và định hướng chỉ đạo của NHNN.

Bình luận

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ