SCB báo lãi tăng mạnh nửa đầu năm

Nhàđầutư
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh giúp chỉ tiêu lợi nhuận của SCB tăng trưởng khả quan trong Quý vừa qua.
MINH TRANG
08, Tháng 08, 2019 | 10:46

Nhàđầutư
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh giúp chỉ tiêu lợi nhuận của SCB tăng trưởng khả quan trong Quý vừa qua.

scb-nhadautu.vn

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính (chưa soát xét) Quý II/2019. Theo đó, thu nhập lãi đạt 9.089 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Dù vậy, chi phí lãi tăng với biên độ khá cao (25%) đẩy thu nhập lãi thuần giảm 8 lần từ 1.664 tỷ đồng về 218 tỷ đồng.

Để bù đắp lại, các hoạt động kinh doanh phi tín dụng đạt hiệu quả khá cao, như hoạt động dịch vụ mang về khoản lãi thuần 421 tỷ đồng (tăng 49%), lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 3 lần lên 155 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác cũng là điểm sáng đáng chú ý khi mang về khoản lãi 512 tỷ đồng, gấp gần 5 lần Quý II/2018.

Trừ đi chi phí hoạt động (995 tỷ đồng), SCB còn khoản lợi nhuận thuần trước khi trích lập là 352 tỷ đồng, dù vậy vẫn giảm đáng kể (70%) so với kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Điểm khác biệt ở Quý II/2019 là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã được giảm mạnh từ 1.100 tỷ đồng về 271 tỷ đồng, giúp SCB báo lãi trước thuế 80,7 tỷ đồng, tăng 67% so với Quý II/2018.

Luỹ kế từ đầu năm, SCB lãi trước thuế 180,5 tỷ đồng, tăng 44% so với nửa đầu năm 2018 và hoàn thành 65% kế hoạch cả năm (276 tỷ đồng).

Trên bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu tài chính cơ bản cũng tăng trưởng khá tích cực: Tín dụng tăng 6% lên 316.901 tỷ đồng; huy động khách hàng đạt 419.322 tỷ đồng, tăng 9%; tài sản có khác, gồm các khoản phải thu và lãi phí phải thu giảm nhẹ về còn 109.146 tỷ đồng, tương đương 20% tổng tài sản (cùng kỳ là 22%).

Tới cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của SCB ở mức 538.629 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu năm và tiếp tục giữ vị thế ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh có quy mô tài sản lớn nhất, vượt xa những cái tên khác như MBBank, VPBank, Techcombank...

Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ là 16.604 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 15.232 tỷ đồng. SCB trong năm có kế hoạch tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính quan trọng khác cũng đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt là tổng tài sản tăng 9,64% lên 558.015 tỷ đồng; huy động vốn tăng 13,15% đạt 473.338 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 13% đạt 341.138 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội cuối tháng Tư, SCB đã có sự thay thế, bổ sung nhân sự cấp cao đáng chú ý khi bà Mai Thị Thanh Thuỷ và bà Nguyễn Phương Hồng được bầu vào HĐQT thay cho ông Chiêm Minh Dũng và ông Tạ Chiêu Trung xin từ nhiệm. Ở Ban kiểm soát, ông Lưu Quốc Thắng và ông Nguyễn Mạnh Hải cũng được bầu thay cho bà Phạm Thu Phong và bà Võ Thị Mười xin từ nhiệm.

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 27/09/2020 15:59:44
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ