Quốc Cường Gia Lai: Tổng tài sản giảm gần 450 tỷ đồng sau soát xét

Nhàđầutư
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố BCTC bán niên 2018 đã soát xét.
HÓA KHOA
30, Tháng 08, 2018 | 14:24

Nhàđầutư
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố BCTC bán niên 2018 đã soát xét.

nhadautu - khoan phai thu QCG giam

 

Sau soát xét, tổng tài sản của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) giảm gần 426 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn giảm 437,3 tỷ đồng còn 9.332 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với BCTC quý II/2018 tự lập, khoản phải thu ngắn hạn đã sụt giảm rất mạnh hơn 2.454 tỷ đồng, còn 1.995 tỷ đồng trong BCTC bán niên 2018 đã soát xét.

Đi sâu vào các con số, phải thu ngắn hạn của khách hàng sau soát xét giảm hơn 1,61% còn 155,1 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 931 tỷ đồng, tăng hơn 51%.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn khác gần 921,6 tỷ đồng, giảm rất mạnh hơn 771 tỷ đồng. Đi sâu vào chi tiết, phải thu từ bên liên quan gần 212 tỷ đồng, giảm so với mức chưa soát xét là 381,1 tỷ đồng. Thuyết minh không nói rõ đây là các khoản vay nào.

Phải thu với bên thứ ba 709 tỷ đồng, giảm so với BCTC tự lập là 1.311 tỷ đồng. BCTC kiểm toán thuyết minh đây là các khoản tạm ứng cho các cá nhân và công ty liên quan đến việc đền bù, giải tỏa đất tại các dự án của tập đoàn, bao gồm: 549,1 tỷ đồng tạm ứng ông Đinh Văn hung thực hiện giải tỏa đất tại khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè; 120 tỷ đồng tạm ứng cho ông Hồ Viết Mạnh thực hiện giải tỏa tại khu dân cư Sông Mã tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè và 59 tỷ đồng tạm ứng cho ông Nguyễn Thắng Hải liên quan đền bù tại Phường Phước Long, Quận 9.

Điểm khác là tại BCTC tự lập, có thêm thông tin công ty tạm ứng đất Nạm Bà Rịa Vũng Tàu 129 tỷ đồng cho bà Bùi Thu Hà nhưng trong BCTC soát xét không thấy đề cập khoản này. 

Nợ vay, nợ phải trả sau soát xét giảm 4,55% còn hơn 7.246 tỷ đồng, trong đó phải trả ngắn hạn khác giảm từ 6.332 tỷ đồng còn 5.859 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 ghi nhận doanh thu QCG đạt 436,6 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 56,5 tỷ đồng (tăng 5,61% sau soát xét).

Với kết quả này, QCG mới hoàn thành hơn 17,6% chỉ tiêu đề ra.

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 26/09/2020 15:59:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 26/09/2020 15:59:41
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 26/09/2020 15:59:41
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ