Quảng Nam xin chuyển hơn 25ha rừng tự nhiên để làm đường giao thông

Nhàđầutư
Tỉnh Quảng Nam xin chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích 25,17ha sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây, huyện Nam Trà My.  
THÀNH VÂN
23, Tháng 06, 2022 | 16:34

Nhàđầutư
Tỉnh Quảng Nam xin chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích 25,17ha sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây, huyện Nam Trà My.  

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gửi Bộ NN&PTNT về việc giải trình các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây, huyện Nam Trà My.  

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra đối chiếu ranh giới dự án với quy hoạch phân khu của Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh tại quyết định số 1681 năm 2020 về phê duyệt thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, thì diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án là 26,5ha và nằm trong các phân khu vùng đệm (1,08ha), vùng phục hồi sinh thái (9,52ha), phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (15,9ha). 

Việc đề xuất dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây được triển khai và phê duyệt trước thời điểm quyết định thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh; đồng thời dự án trước đây đã được Bộ NN&PTNT thống nhất có công văn trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thống nhất chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện dự án. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ không có ý kiến phản hồi theo đề nghị của Bộ.

Việc phê duyệt đầu tư dự án và thời điểm trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (trong đó có diện tích rừng tự nhiên đặc dụng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 15,65 ha) từ tháng 3/2020 trước thời điểm ban hành quyết định số 1681 của UBND tỉnh về phê duyệt thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh và các quy định khác. 

Nam-Tra-My

đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây, huyện Nam Trà My. Ảnh: Thành Vân.

Về xác định sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT kiểm tra, rà soát, qua đó xác định dự án này phù hợp với Nghị quyết số 83 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam; phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Nam Trà My và tổng chỉ tiêu chuyển mục đích 18,9 ha đất rừng đặc dụng của dự án là phù hợp với chỉ tiêu phân bổ đến năm 2020 cho huyện Nam Trà My.

Đối với diện tích đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng tăng thêm 5,21 ha đã được cập nhật quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Nam Trà My đang trình thẩm định, phê duyệt. 

Về hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, trước đây, dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng- Đăk Lây được cấp có thẩm quyền phê duyệt với quy mô công trình giao thông cấp IV, tổng chiều dài tuyến 10,4km, diện tích sử dụng đất 17,06 ha. Trong đó, diện tích quy hoạch rừng đặc dụng bị ảnh hưởng là 14,68 ha.

Vì vậy, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án là đảm đảo theo quy định. Hiện nay, dự án có sự thay đổi về quy mô với tổng diện tích là 26,5ha; gồm: quy hoạch rừng đặc dụng là 24,11ha và ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 2,39 ha.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Nam Trà My về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 (Đánh giá tác động môi trường) công trình đường giao thông phát triển sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây, huyện Nam Trà My cho phù hợp với quy mô thực tế hiện nay của dự án tăng 11,82ha so với diện tích ban đầu. Hiện nay, UBND huyện Nam Trà My đang triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Để tạo điều kiện cho dự án được triển khai đảm bảo đúng quy định và đúng tiến độ được giao, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích 25,17ha sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án.

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD Đô la Mỹ 23,150.00 23,170.00 23,460.00
GBP Bảng Anh 0.00 28,184.00 0.00
EUR EURO 24,217.00 24,314.00 24,682.00
SGD Đôla Singapore 16,546.00 16,654.00 16,906.00
HKD Đô la Hồng Kong 0.00 0.00 0.00
JPY Yên Nhật 168.94 169.78 172.36
CAD Đô la Canada 17,848.00 17,955.00 18,227.00
AUD Đô la Úc 15,870.00 15,974.00 16,248.00
CHF Franc Thụy Sĩ 0.00 24,148.00 0.00
KRW Won Hàn Quốc 0.00 17.93 0.00
THB Baht Thái Lan 0.00 657.00 0.00
TWD Tân Đài tệ 0.00 0.00 0.00
NZD Đô la New Zealand 0.00 14,429.00 0.00

Nguồn: ACB Bank

Điều chỉnh kích thước chữ