Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư loạt khu đô thị

Nhàđầutư
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Đại Lộc và Thăng Bình với tổng quy mô gần 126 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.
THÀNH VÂN
26, Tháng 01, 2021 | 07:32

Nhàđầutư
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Đại Lộc và Thăng Bình với tổng quy mô gần 126 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành, 5 dự án khu dân cư, khu đô thị được thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Dự án có quy mô dự án khoảng 32,8 ha với tổng mức đầu tư khoảng 467 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án từ quý I/2021 đến năm 2024. 

Dự án thứ 2 là dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng) huyện Đại Lộc. Quy mô dự án khoảng 13,18 ha với tổng mức đầu tư khoảng 144,5 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện từ quý I/2021 đến năm 2024.

Dự án thứ 3 là dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Dự án có quy mô khoảng 25,2ha với tổng mức đầu tư khoảng 472,7 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện từ quý I/2021 đến năm 2024. 

unnamed

Một góc thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Dự án thứ 4 là dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Quy mô dự án khoảng 42,27ha với tổng mức đầu tư khoảng 348 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện từ quý I/2021 đến năm 2024. 

Dự án cuối cùng là dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Quy mô dự án khoảng 12,3 ha với tổng mức đầu tư khoảng 157,5 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện từ quý I/2021 đến năm 2023.

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh đạo kiểm tra, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng uy định của pháp luật, thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư 05 dự án theo thẩm quyền. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chuyên môn và địa phương rà soát, đảm bảo không vượt chỉ tiêu sử dụng đất lúa được phân bổ. Đối với những dự án có sử dụng đất lúa từ 10ha trở lên, hoàn thiện các thủ tục liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.

HĐND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu cần chú trọng công tác lập quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án đảm bảo chất lượng, hợp lý về cơ cấu sử dụng đất, đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng đồng bộ với các dự án, khu vực dân cư hiện hữu; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, xây dựng, đất đai... Trong đó, chú trọng công tác theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án, huy động vốn; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng dự án trái phép; thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo chặt chẽ công tác thẩm định, định giá đất, đảm bảo phù hợp với giá thị trường, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản nghĩa vụ tài chính của dự án, không để thất thu ngân sách nhà nước.  

Bình luận

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ