Ngân hàng cũng muốn được giãn nộp thuế

Nhàđầutư
Tại phiên họp Chỉnh phủ mới đây, Thống đốc NHNN đề nghị để các TCTD thuộc diện được giãn thuế, giãn việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo cho TCTD có dòng tiền, có thanh khoản hỗ trợ và tiếp tục cung ứng vốn cho nền kinh tế.
ĐÌNH VŨ
03, Tháng 04, 2020 | 11:27

Nhàđầutư
Tại phiên họp Chỉnh phủ mới đây, Thống đốc NHNN đề nghị để các TCTD thuộc diện được giãn thuế, giãn việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo cho TCTD có dòng tiền, có thanh khoản hỗ trợ và tiếp tục cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Thống đốc Lê Minh Hưng đã đưa thông tin đáng mừng với nền kinh tế là hoạt động tín dụng, riêng trong tháng 3 đã có mức tăng dư nợ tín dụng khá tốt. "Chứng tỏ nền kinh tế có bước tiếp cận tín dụng tốt hơn và là diễn biến có tính tích cực hơn so với tháng 1, 2 trong hoạt động tín dụng ngân hàng", Thống đốc nhấn mạnh.

Cùng với đó, đến thời điểm hiện tại, tình hình thanh khoản của thị trường, tỷ giá diễn biến khá ổn định, thanh khoản thị trường ngoại tệ rất dồi dào, các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế được cung ứng đầy đủ. Đến ngày hôm nay NHNN chưa phải sử dụng dự trữ ngoại hối để bình ổn và can thiệp thị trường. 

Về thực hiện các giải pháp cấp bách của Chính phủ, ngành ngân hàng đã cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động cơ cấu lại nợ, không chuyển nhóm nợ. "Đây là biện pháp quan trọng nhất để tạo dòng tiền và thanh khoản cho khách hàng vay vốn", Thống đốc nói.

thong-doc

Thống đốc NHNN họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020

Về lãi suất, NHNN đã thực hiện giảm các mức lãi suất điều hành. Đây là cơ sở rất quan trọng để các TCTD hoạt động ổn định và tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho vay. Ngày hôm qua NHNN đã họp với 20 TCTD (chiếm khoảng 75% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế) thì tất cả các TCTD đều đồng thuận rất cao là giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay so với thời điểm trước khi có dịch.

Tuy nhiên, Thống đốc NHNN cho biết, hiện nay có tình trạng, có một số địa phương chỉ đạo phòng công chứng tạm ngừng hoạt động. Điều này gây khó khăn trong giao dịch ngân hàng, đặc biệt là giao dịch cho vay có liên quan trực tiếp tới việc xác nhận và làm các thủ tục ở các phòng công chứng . Vì vậy, Thống đốc đề nghị đồng chí Bộ trưởng Tư pháp quan tâm chỉ đạo hoạt động của các phòng công chứng để hoạt động tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp và hộ vay vốn không gặp ách tắc.

Cùng với đó, Thống đốc đề nghị, trong việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về giãn thuế, các TCTD cũng thuộc đối tượng được thực hiện giãn thuế, giãn việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. "Các TCTD vừa qua tham gia rất trách nhiệm, rất gương mẫu trong việc triển khai tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Vì vậy, cần được xem xét để giãn việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo cho TCTD có dòng tiền, có thanh khoản để hỗ trợ và tiếp tục cung ứng vốn cho nền kinh tế", Thống đốc nhấn mạnh.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Điều chỉnh kích thước chữ