Điện Quang: Lãi giảm, nợ tăng!

Nhàđầutư
Dòng tiền kinh doanh của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) trong năm 2018 ghi nhận âm mạnh do doanh nghiệp phải chi tiền, đáng kể nhất là tăng khoản phải thu, tăng thu mua công nợ đơn vị khác,…
HÓA KHOA
29, Tháng 01, 2019 | 06:44

Nhàđầutư
Dòng tiền kinh doanh của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) trong năm 2018 ghi nhận âm mạnh do doanh nghiệp phải chi tiền, đáng kể nhất là tăng khoản phải thu, tăng thu mua công nợ đơn vị khác,…

nhadautu - DQC nam 2018 lai giam no vay tang

Điện Quang: Lãi giảm, nợ tăng!

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2018.

Tính riêng quý IV/2018, doanh thu thuần DQC đạt 432,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, do giá vốn hàng bán tăng đến 19% (cao hơn so với tăng trưởng doanh thu) nên lợi nhuận gộp chỉ còn 62,7 tỷ đồng, giảm 31%.

Cộng với việc các mảng kinh doanh khác không có sự tăng trưởng tốt, lãi ròng của Điện Quang đã bị ảnh hưởng đáng kể. Theo đó, lợi nhuận trước thuế DQC giảm 28% còn 31,22 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 432 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2017 nhưng lãi ròng của họ lại giảm 12% còn gần 119 tỷ đồng.

So với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, Điện Quang mới chỉ hoàn thành 68% kế hoạch.

Giải trình về sự suy giảm lợi nhuận, Điện Quang đánh giá do công ty phải trích lập dự phòng theo quy định. Trong năm 2018, DQC trích lập 2,1 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn thuộc mục các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; dự phòng phải thu khó đòi 3,5 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn (số đầu năm là hơn 3,22 tỷ đồng).

Trong năm nay, dòng tiền của Điện Quang -115,4 tỷ đồng (trong khi đầu kỳ là -41,4 tỷ đồng). Tiền, tương đương tiền chỉ còn 165,7 tỷ đồng, giảm 41,05%.

Nguyên nhân do doanh nghiệp phải tăng khoản phải thu trong kỳ lên đến âm 258,5 tỷ đồng (năm 2017 chỉ là 43,5 tỷ đồng); chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác âm 61 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ khoản này ghi nhận dương 252 tỷ đồng); ngoài ra, DQC cũng phải chi 238,6 tỷ tiền chi trả nợ gốc vay và 144 tỷ cổ tức và lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, chi phí xây dựng cơ bản âm 67,6 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán cho thấy, các khoản phải thu ngắn hạn cuối kỳ tăng mạnh 60,4% đạt 659,5 tỷ đồng và chiếm 35,06% tổng tài sản (1.881 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2018).

Nợ phải trả cuối kỳ tăng mạnh 67,51% lên 791 tỷ đồng, tăng chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng 47,68% đạt 687,6 tỷ đồng.

Được biết, vừa qua DQC đã thông qua phương án mua lại 3,7 triệu cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian giao dịch dự kiến tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và sau khi công ty công bố thông tin theo quy định.

Với giá mua được xác định theo giá thị trường nhưng dự kiến không quá 30.000 đồng/cổ phần, số tiền tối đa doanh nghiệp dự kiến chi để mua cổ phiếu quỹ là 111 tỷ đồng.

Chốt phiên 28/11, thị giá DQC đạt 28.150 đồng/cổ phiếu, tăng 0,54% so với mức giá tham chiếu.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
662,53 +0,27 / +0,04%
Lúc 31/03/2020 15:59:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 262.791.623
GTGD: 3,77 triệu
Sàn
HNX-Index
92,60 -0,68 / -0,73%
Lúc 31/03/2020 15:59:25
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
30/03/2020
92,65
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 51.127.556
GTGD: 360.738,00
Sàn
UPCOM-Index
47,74 +0,11 / +0,23%
Lúc 31/03/2020 15:59:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 13.790.783
GTGD: 200.611,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ