Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam sắp chào sàn

Nhàđầutư
Cty cổ phần City Auto (mã CFT) - Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam đã đăng ký niêm yết 18 triệu cổ phiếu lên Sàn Giao dịch TP.HCM (HOSE).
HUY NGỌC
17, Tháng 05, 2017 | 07:23

Nhàđầutư
Cty cổ phần City Auto (mã CFT) - Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam đã đăng ký niêm yết 18 triệu cổ phiếu lên Sàn Giao dịch TP.HCM (HOSE).

e55ford

Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam sắp chào sàn 

Trong bản cáo bạch niêm yết vừa được công bố, CFT cho biết, vốn điều lệ ban đầu của công ty tính tại thời điểm ngày 9/3/2009 là 32 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu ban đầu là 3,2 triệu cổ phần.

Đợt tăng vốn lần 1 vào ngày 25/12/2012. Tổng lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn là 1,8 triệu cổ phần, tương đương với 18 tỷ đồng. Sau phát hành, tổng cổ phiếu phát hành tăng lên 50 tỷ đồng.

Ở đợt tăng vốn lần 2 vào ngày 10/11/2014, công ty đã phát hành 13 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu là 8,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phân bổ quyền là 500:894. Ngày chốt danh sách cổ đông là 10/10/2014, ngày phát hành 10/10/2014 đến 10/11/2014.

Phát hành riêng lẻ hơn 4 triệu cổ phiếu. Ngày phát hành là 10/10/2014 đến 11/11/2015. 

Tính đến 3/4/2017, danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty  là Cty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô nắm 10,5 triệu cổ phiếu, tương đương 58,33% cổ phần; ông Trần Ngọc Dân nắm hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 6,28%.

100% cổ đông trong nước nắm giữ 100% cổ phần công ty.

Bảng dưới đây cho thấy cơ cấu doanh thu và lợi nhuận CFT trong năm 2016

CFT

Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận và tỷ số lợi nhuận trên doanh thu trong năm 2016 

Bảng biểu không bao gồm phần doanh thu khác

Theo Điều lệ công ty, thời gian hoạt động của Công ty là 30 năm kể từ ngày thành lập (tháng 10/2000), do vậy thời gian hoạt động của Công ty sẽ chấm dứt vào tháng 10 năm 2030. Dự kiến trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông hủy bỏ điều này trong bản Điều lệ Công ty.

Được biết, việc niêm yết lên sàn chứng khoán HOSE đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với mục đích dựa trên lợi ích của các cổ đông Cty cổ phần City Auto. Theo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, công ty dự kiến niêm yết trên HOSE vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Nhờ hoạt động kinh doanh khác, quý I/2017 CFT thoát lỗ

Quý I/2017 CFT doanh thu thuần 798.2 tỷ đồng, tăng 4,3%. Giá vốn hàng bán quý này là hơn 765,3 tỷ đồng. Qua đó, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu quý này là 4,12, giảm từ mức 5,44 ở cùng kỳ năm ngoái. 

Do đó, lợi nhuận gộp chỉ còn gần 33 tỷ đồng, giảm hơn 18,2% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu quý này, doanh thu từ bán xe vẫn chiếm tỷ trọng lớn là hơn 747,2 tỷ đồng, tăng gần 8,7%. Tuy vậy, tỷ suất lợi nhuận gộp quý này đã giảm xuống 2 từ mức 3,84 ở quý I/2016.  

Do đó lỗ thuần là 10,7 tỷ, trong khi quý I/2017 ghi nhận lãi thuần hơn 1,6 tỷ đồng.

Rất may lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác trong quý I/2017 là 15,3 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận trước thuế lên hơn 1,6 tỷ đồng. Được biết, đây là khoản lãi chủ yếu đến từ thu hỗ trợ chi phí tổ chức sự kiện từ Ford Việt Nam là hơn 12,5 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Trừ đi thuế, lợi nhuận của CFT còn gần 2 tỷ đồng, bằng gần một nửa so với quý I/2016.  

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản CFT là hơn 676,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2 tỷ đồng so với số đầu kỳ. Lượng tiền chỉ có hơn 9,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. 

Nợ phải trả là 447,5 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là hơn 1,96. 

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
680,23 +17,70 / +2,67%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 267.021.451
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
95,56 +2,92 / +3,15%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.716.009
GTGD: 316.819,00
Sàn
UPCOM-Index
48,63 +0,89 / +1,86%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 28.356.917
GTGD: 375.319,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ