Đại gia thuỷ sản quý 4/2018 lỗ lên đến 190 tỷ đồng

Nhàđầutư
Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch không lỗ, nhưng thực tế lỗ cả năm 2018 lên tới 190 tỷ đồng.
NGUYỄN NA
08, Tháng 11, 2018 | 15:12

Nhàđầutư
Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch không lỗ, nhưng thực tế lỗ cả năm 2018 lên tới 190 tỷ đồng.

ewebvietnam-hcm-Gioi-Thieu-Tong-Quan-2016322923

AGIFISH: Năm 2018 lỗ nặng

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang( mã AGF) vừa công bố BCTC quý IV/2018 và kết quả kinh doanh năm 2017-2018.

Năm tài chính 2017-2018, AGF ghi nhận doanh thu thuần 1,284 tỷ đồng, giảm 43,5% so với năm trước đó. Chi phí giá vốn bỏ ra lên đến 1,327 tỷ đồng, nên Agifish lỗ gộp  -42,6 tỷ đồng từ riêng hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Từ đó, lỗ sau thuế trong cả năm của AGF là -190 tỷ đồng trong năm, tăng lỗ đến 3,5 tỷ đồng so với năm trước. Năm tài chính của AGF bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau.

Được biết, do tình hình giá cá nguyên liệu tăng trong khi giá bán tăng không kịp, mặt khác năm 2018, AGF tạm ngưng 2 nhà máy đông lạnh. Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2018 của AGF giảm 59,85% còn 199,7 tỷ đồng và báo lỗ 12 tỷ đồng, số lỗ này giảm hơn rất nhiều so với con số 191,2 tỷ đồng được ghi nhận vào quý 4 năm trước. Các chi phí của AGF trong quý 4/2018 đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 64,9%; 94,4% chỉ còn 10,7 tỷ đồng và 4,7 tỷ đồng.

Năm tài chính 2017-2018, AGF ghi nhận doanh thu thuần 1,284 tỷ đồng, giảm 43,5% so với năm trước đó. Chi phí giá vốn bỏ ra lên đến 1,327 tỷ đồng, nên Agifish lỗ gộp 42,6 tỷ đồng từ riêng hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Sau 4 quý, tổng tài sản của công ty giảm 41,2%, đạt 1,218 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 72,6% chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 712,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối năm giảm mạnh còn 125 triệu đồng, giảm 76,7% so với đầu kỳ, trong đó tồn kho nguyên vật liệu là 11,8 tỷ đồng và tồn kho thành phẩm 102 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định 244,1 tỷ đồng. Công ty đang có 807,2 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 45,1% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn 784,4 tỷ đồng, giảm 45,7% so với đầu kỳ.

Từ 7/11/2018, cổ phiếu AGF của Agifish bị sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa vào diện ngừng giao dịch do công ty phi phạm về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS