Đà Nẵng: Giám đốc Sở Xây dựng “đội sổ” khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Nhàđầutư
Vào cuối chiều 18/12, HĐND TP Đà Nẵng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 người giữ chức vụ do HĐND TP. Đà Nẵng bầu.
VĂN DŨNG
19, Tháng 12, 2018 | 09:42

Nhàđầutư
Vào cuối chiều 18/12, HĐND TP Đà Nẵng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 người giữ chức vụ do HĐND TP. Đà Nẵng bầu.

anh bo phieu

Sáng ngày 18/12, 46/47 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND và HĐND bằng hình thức bỏ phiếu kín

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung cho biết, theo chương trình dự kiến ban đầu thì đến sáng 19/12 mới công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tuy nhiên, do Ban kiểm phiếu đã hoàn thành công việc trong ngày nên kết quả được công bố sớm hơn.

Theo đó, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cùng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 31 phiếu/ tổng số 46 phiếu hợp lệ.

Các lãnh đạo lần lượt có phiếu tín nhiệm cao nhiều gồm, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP có 30 phiếu tín nhiệm cao và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có 29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Hai người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng có 13 phiếu tín nhiệm cao.

Người có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất là ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, với 8 phiếu tín nhiệm thấp. Tuy nhiên ông Hùng nhận được 21 phiếu tín nhiệm cao, 17 phiếu tín nhiệm.

Trước đó, sáng cùng ngày, 46/47 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND và HĐND bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đợt lấy phiếu này có 9 vị trí lãnh đạo không được lấy phiếu do thời gian giữ chức vụ mới chưa đủ liên tục 6 tháng tính tới thời điểm bắt đầu kỳ họp.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS