Đà Nẵng được tự quyết cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2021

Nhàđầutư
TP. Đà Nẵng thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền.
BẢO LÂM
19, Tháng 06, 2020 | 16:12

Nhàđầutư
TP. Đà Nẵng thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Chiều 19/6, với 445/451 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,13% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. Nghị quyế có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Tự quyết về phí và lệ phí

Theo Nghị quyết, trên cơ sở đồ án quy hoạch đô thị TP. Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND TP Đà Nẵng thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách TP. Đà Nẵng để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TP. Đà Nẵng thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND TP. Đà Nẵng được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách.

tien-luong

Đà Nẵng được tự quyết cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2021. Ảnh: Minh Phích.

Bên cạnh đó, HĐND TP. Đà Nẵng quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố về: Phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí tòa án.

Ngân sách Đà Nẵng được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách TP. Đà Nẵng.

Nghị quyết nêu: "Chậm nhất là quý IV năm 2023, Chính phủ có báo cáo sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù tại TP. Đà Nẵng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định".

Đà Nẵng thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường từ 1/7/2021

Cũng theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở TP. Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND TP và UBND TP. Còn chính quyền ở các quận và ở các phường thuộc quận tại thành phố Đà Nẵng là UBND (tức không có HĐND).

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến về tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; làm rõ cơ chế giám sát đối với chính quyền địa phương ở quận, phường và các cơ quan tư pháp.

Nghị quyết quy định mỗi Ban của HĐND thành phố có không quá 2 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; Trưởng ban của HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách (khoản 2 Điều 2).

hoang-thanh-tung1

Đà Nẵng được tự quyết cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2021. Ảnh: Quochoi.vn

Ông Hoàng Thanh Tùng cho hay quy định như vậy nhằm tạo sự linh hoạt, chủ động cho thành phố trong trường hợp cần bố trí tăng thêm số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại mỗi Ban.

Trước ý kiến đề nghị thực hiện thí điểm người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND để bảo đảm quyền của người dân trong việc lựa chọn người đứng đầu chính quyền địa phương, đồng thời có cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực đối với Chủ tịch UBND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc tổ chức để người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND là hình thức dân chủ trực tiếp. Để có thể áp dụng được cơ chế này, cần phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng. Do đó, chưa quy định nội dung này trong Nghị quyết.

Để giám sát, kiểm soát quyền lực đối với Chủ tịch UBND quận, phường, dự thảo Nghị quyết đã quy định cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường; bổ sung thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc lấy phiếu tín nhiệm và xem xét việc trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND quận; đồng thời tiếp tục duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay.

Cụ thể, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Trường hợp có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì HĐND đề nghị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
868,72 -2,49 / -0,29%
Lúc 13/07/2020 15:59:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 246.073.500
GTGD: 4,34 triệu
Sàn
HNX-Index
115,59 -0,07 / -0,06%
Lúc 13/07/2020 15:59:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 32.638.072
GTGD: 357.715,00
Sàn
UPCOM-Index
57,28 +0,03 / +0,05%
Lúc 13/07/2020 15:59:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.321.226
GTGD: 200.623,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ