Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre không còn là cổ đông lớn của SBT

Nhàđầutư
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre đã bán thành công 5,1 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (mã SBT) và không còn là cổ đông lớn của công ty này.
NGUYỄN NA
03, Tháng 12, 2018 | 13:25

Nhàđầutư
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre đã bán thành công 5,1 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (mã SBT) và không còn là cổ đông lớn của công ty này.

duongbienhoa_2-1243

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre không còn là cổ đông lớn của SBT

Ngày 27/11, theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre đã bán thành công 5,1 triệu cổ phiếu SBT. Sau động thái này, Xuất nhập khẩu Bến Tre chỉ còn sở hữu 20,2 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng 4,08% vốn điều lệ của SBT và không còn là cổ đông lớn của SBT.

Mới đây, chồng bà Đoàn Vũ Uyên Duyên- Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa cũng đã bán thành công 200 cổ phiếu SBT.

Kết thúc quý đầu tiên của niên độ tài chính 2018-2019, SBT đạt doanh thu 2.523 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 36,7 tỷ đồng, giảm 58,4%.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 của SBT đạt 17.320 tỷ đồng, giảm 2,1%. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 55,7%, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.596 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 7.670 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định đạt 4.576 tỷ đồng.

Công ty đang có 11.140 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 3,9% so với đầu năm.

Chốt phiên ngày 30/11, thị phiếu của SBT đạt 21.100 đồng/cổ phiếu, giảm 2,3% so với mức giá mở cửa.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS