Cho phép chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá

Ngoài một số vấn đề giữ như dự thảo, một số ý kiến đại biểu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu khi sửa Luật chứng khoán.
PV
22, Tháng 10, 2019 | 13:41

Ngoài một số vấn đề giữ như dự thảo, một số ý kiến đại biểu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu khi sửa Luật chứng khoán.

nhadautu - luat chung khoan sua doi

Cho phép chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá

Vào sáng ngày 22/10, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn trực thuộc Bộ Tài chính 

Đây là dự thảo luật đã được thảo luận và nhận nhiều ý kiến khác nhau tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, sau đó tiếp tục được thêm ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Hà Nội và TP.HCM và gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, nhiều đại biểu cho rằng UBCKNN cần độc lập và trực thuộc Chính phủ, nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng giữ nguyên Ủy ban này trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp, song sẽ được tăng thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập cho UBCKNN trong hoạt động. 

Về mô hình và tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tiếp thu ý kiến đại biểu dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý theo phương án chỉ có 1 sở duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán; sửa đổi tên gọi Sở Giao dịch chứng khoán thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, để đảm bảo Nhà nước giữ vai trò chỉ đạo, chi phối, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý khoản 1 Điều 42 của dự thảo Luật, theo đó SGDCK Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội Kỳ họp thứ 8 có quy định về điều kiện, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và dự kiến quy định ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc quy định như tại Điều 50 dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) bảo đảm được tính thống nhất với quy định hiện hành và dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), bảo đảm tính linh hoạt bằng việc giao Chính phủ hướng dẫn.  

Cùng với đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đối với mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với đặc thù tương tự như mô hình của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã được chỉnh lý tại khoản 1 Điều 51 của dự thảo Luật.

Theo đó: "Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết".

Lần sửa đổi này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với điều kiện về mức vốn điều lệ để một doanh nghiệp được chào bán chứng khoán ra công chúng là 30 tỷ đồng.

Dự thảo cũng sẽ không quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mức vốn thấp, rủi ro cao; cho phép chào bán chứng khoán ra công chúng trên TTCK sẽ ảnh hưởng đến tính an toàn của thị trường và không bảo đảm tính bình đẳng đối với các thành viên thị trường khác. Mặt khác, hiện nay, Luật Doanh nghiệp đã có quy định cụ thể đối với chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty không phải là công ty đại chúng. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định 38/2018/NĐ-CP đã có những cơ chế hỗ trợ vốn và đầu tư cho các doanh nghiệp này thông qua Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Vì vậy, đề nghị không quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại dự thảo Luật.

Cho phép chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá

Đáng chú ý, có một số vấn đề sẽ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, đó là việc cho phép chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá.

Về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, theo hướng sẽ xem xét luật hóa quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với các tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ vào Luật Doanh nghiệp".

Ngoài ra, cũng có một số vấn đề khác được đưa ra như ngân hàng thanh toán, cấp giấy phép, đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn của công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, về xử lý vi phạm và công bố thông tin. 

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
863,42 +2,26 / +0,26%
Lúc 07/07/2020 15:59:09
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 330.902.376
GTGD: 5,72 triệu
Sàn
HNX-Index
113,84 +0,77 / +0,68%
Lúc 07/07/2020 15:59:09
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 35.581.007
GTGD: 367.042,00
Sàn
UPCOM-Index
56,35 -0,13 / -0,23%
Lúc 07/07/2020 15:59:09
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.437.791
GTGD: 225.765,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ