Bất ngờ lỗ sau kiểm toán, Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) nói gì?

Nhàđầutư
Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) vừa công bố BCTC hợp nhất sau kiểm toán với nhiều trọng số thay đổi.
BẢO LINH
12, Tháng 04, 2019 | 09:04

Nhàđầutư
Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) vừa công bố BCTC hợp nhất sau kiểm toán với nhiều trọng số thay đổi.

nhadautu - lo sau kiem tona

Bất ngờ lỗ sau kiểm toán, doanh nghiệp khu công nghiệp nói gì?

Theo đó, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của Hiệp Phước bất ngờ giảm mạnh thành lỗ 151 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước đó lũy kế quý IV/2018 của Hiệp Phước lãi lũy kế gần 89,4 tỷ đồng.

Giải trình về việc bất ngờ lỗ sau kiểm toán, Hiệp Phước cho biết công ty đã trích trước và dự kiến tạm nộp tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê của Giai đoạn I và Giai đoạn II của Khu Công nghiệp Hiệp Phước theo Biên bản kiểm toán Nhà nước Khu vực 18/12/2018, với số tiền lần lượt là gần 333 tỷ đồng và hơn 835,6 tỷ đồng. Do đó, đã làm thay đổi tổng mức đầu tư và làm thay đổi đơn giá vốn cho thuê lại đất.

Về cơ cấu doanh thu của Hiệp Phước, doanh thu cho thuê đất chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu công ty. Theo phương pháp hạch toán doanh thu của HIPC: doanh thu cho thuê đất được phân bố theo cách chia đều cho số năm của hợp đồng cho thuê lại đất, và khi doanh nghiệp thuê đất thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng thì Công ty sẽ ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền thuê.

Doanh thu tăng dẫn đến chi phí giá vốn cũng tăng, tổng chi phí theo đó tăng 191%, tức tăng hơn 749 tỷ đồng - trong đó đã bao gồm ảnh hưởng của việc cập nhật lại tiền thuê đất phải nộp một lần cho Nhà nước theo ý kiến của Biên bản Kiẻm toán Nhà nước.

Kết quả, năm 2018 HPIC lỗ nặng hơn 151 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
952,55 +5,54 / +0,58%
Lúc 20/05/2019 09:13:55
Cao nhất
07/06/2018
1030,79
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 131.033.332
GTGD: 2,89 triệu
Sàn
HNX-Index
105,84 +0,58 / +0,55%
Lúc 20/05/2019 09:13:55
Cao nhất
07/06/2018
118,70
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 208
KLGD: 33.041.528
GTGD: 423.937,00
Sàn
UPCOM-Index
55,15 +0,28 / +0,51%
Lúc 20/05/2019 09:13:55
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 288
KLGD: 14.678.030
GTGD: 202.121,00

Nguồn: VPBS